NtT

Terszkits Mátyás

Névtár: 

Terszkits Mátyás (1794. jan. 24. – Bács, 1855. febr. 1.) 1822-1869, 0,02 ifm /Inf. 1822, 1850. /Obitus /Massa (Personalia-2002)
TERSZKICS(CH,TS,TY) Mathias káplán Bajmokon 1820-1821, Zomborban 1822, Katymáron 1824, Hercegszántón 1825, Dusnokon 1829, Béregen 1838, plébános Bácson 1851-1855, not. distr. 1852. 135, 155, 161, 185, 203, 217, 320 (Történeti Sematizmus-2002)

Tersztyánszky Imre

Névtár: 

Tersztyánszky Imre (nádasdi): (Tata, 1751. - Jánoshalma, 1819. április 22.) 1773: szeminárium Kalocsán. 1775: szent., káplán Bezdánban. 1780: pléb. Veprődön, 1789: Militicsen, 1790: Hegyesen. Később plébános Szondon és Jánoshalmán. A felső-bácsi kerület esperese. Káptalani tisztségei: 1814. május 12.: tb. Munkája: Hálaadó tisztelete a magy. nemzetnek, mellyel az Szt. Istvány első apostoli királyához különössen köteleztetik. Magyarázta a budai fő templomban ... az 1818. esztendei kisasszony hava 20-án. (Pest, 1818.) Bibliográfia: Petrik: Bibl. III. 621. (Kanonokok-1998)

Tesztyánszky József

Névtár: 

Tesztyánszky József ( – Mohol, 1835. júl. 7.) 1833-1846, 0,15 ifm /Inf. /Obitus /Massa (Personalia-2002)
TRSZTYÁNSZKY/ TERSZTYÁNSZKY Josephus káplán Kalocsán 1809-1814, Sükösdön 1815-1816, Kecelen 1817-1820, Bezdánban 1821, Kecelen 1822-1824, adminisztrátor Dunaszentbenedeken 1826, plébános Moholon 1827-1835. 162, 183, 214, 219, 245, 276 (Történeti Sematizmus-2002)

Thiel Alexander

Névtár: 

Thiel Alexander, nat. 6. Jun. 1909. in Szentfülöp, gymn. 1922-30. in Szabadka et Travnik, theol. 1930-34. Zagrabiae, ord. 1. Jul. 1934. in Szabadka, Coop. in Bácsszentiván, 1934. in Gádor, 1935. Vic. Oec. ibidem, 1936. Coop. in Őrszállás, 1938. in Bácsszentiván, 1939. in Bezdán, 1940. in Doroszló, mox in Militics, 1941. Vic. Oec. in Bácsordas (Schem. 1942)
Thiel Sándor (Szentfülöp, 1909. jún. 6. - ) 1941-1943. - /Inf. (Personalia-2002)

Thueguth Vencel

Névtár: 

Thueguth Vencel: (Győr, 1767. - Kalocsa, 1839. október 4.) 1787: szeminárium Kalocsán. Tanult még Pesten és Pécsen is. Káplán volt Hajóson, Almáson, Zomborban. 1791: káplán Kerényben, 1792: Újvidéken. 1796: u.o. lelkész. 1798: lelkész Rácmiliticsen, 1799: Futakon. S. Abrahae de Valle Ebron apátja., Szerém vm. táblabírája főszentszéki ülnök, zsinati vizsgáló. Káptalani tisztségei: 1821. július 17.: id. mester. 1821. október 29.: tiszai főesp. 1822. április 29.: bácsi főesp. 1823. május 1.: székesegyh. főesp. 1827. július 11.: bácsi kisprépost. 1828. február 25.: őr. 1833. július 25.: éneklő. 1837. augusztus 30.: olvasó. (Kanonokok-1998)
Thueguth Vencel kanonok 1802-1803, 0,01 ifm /Fegyelmi (Personalia-2002)
THUEGUTH Wenceslaus káplán Kerényen 1792, Újvidéken 1793-1797, plébános Militicsen 1798-1800, Futakon 1801, Újvidéken 1802-1820, Bácsi Főesperesség Alsó-Bácsi Kerület esperese 1804-1820, Szent Ábrahámról nevezett Hebron völgyi apát, distr. Inf. Bacsiensis V-A-D, parochus neoplantensis 1809-1839, idősebb mesterkanonok 1821, Tiszai főesperes 1822, Nagyszeminárium igazgatója 1822-1835, Bácsi Főesperes 1823, Főszékesegyházi főesperes 1824-1827, Bácsi kisprépost 1828, őrkanonok 1829-1933, éneklőkanonok, 1834-1837, Seminarii Colocensis et Bácsiensis Cleri Junioris ad S. Carolum Boromaeum Rector, ac una Dumus Presbyterorum Deficientium Praefectus 1834-1835, olvasókanonok 1838-1839, Abbas S. Abrahae de Valle Ebron, S. Sedis Consist. et Incl. Com. Syrmiensis Tab. Jud. Assessor, et Synodalis Examinator 1838.

Oldalak

Feliratkozás RSS - NtT csatornájára