Tudomány és művészet egy kiemelkedő 19. századi főpap életében - tanulmány, 2019

Lakatos Andor levéltárvezető "Tudomány és művészet egy kiemelkedő 19. századi főpap életében. Haynald Lajos (1816-1891), a tudományok művésze és a művészetek tudósa" című tanulmánya a Tomori Pál Főiskola Tudományos Mozaik kiadványsorozatának 17. kötetében jelent meg (Kaleidoszkóp. Jubileumi tanulmánykötet a Tomori Pál Főiskola fennállásának 15. évfordulója alkalmából. Szerk.: Dr. Fata Ildikó, Dr. Kissné dr. Budai Rita. Tomori Pál Főiskola, Budapest, 2019. 48-70.o.) A tanulmány szövegét és a kötet tartalomjegyzékét pdf formátumban tesszük elérhetővé honlapunkon.

A tanulmány képi illusztrációkat is tartalmazó, előadás-változatának vetített vázlatát még 2017-ben elérhetővé tettük honlapunkon, az Olvasósarokban.

Haynald Lajos bíboros, kalocsai érsek a 19. századi Magyarország egyik leghíresebb főpapja volt, akit Andrássy Gyula a magyar egyház „látható fejének” nevezett. Meghatározó politikai-közéleti szerepet játszott az országgyűlés főrendiházában és a püspöki karban, sőt a társasági életben is: a leghíresebb budapesti szalonok és a főúri körök kedvelt, rendszeres vendége volt. Szenvedélyes növénygyűjtő és botanikus, az Akadémián nem csak az elnökség tagja, hanem a természettudományi bizottság munkájában is aktív volt, nemzetközi tudományos konferenciákon vett részt. Támogatásával Henszlmann Imre feltárta a kalocsai székesegyház és a bácsi vár, valamint Bátmonostor középkori maradványait. Híres művész-barátai voltak, szinte elmaradhatatlan volt Liszt Ferenc mellől, Munkácsy Mihály pedig egy figyelemre méltó portréban örökítette meg alakját.
A tanulmány Haynald életútját követve tárja fel a tudományok szerepét egy 19. századi főpap életében: Hogyan tájékozódott, honnan szerezte ismereteit, információit? Milyen volt a kapcsolatrendszere? Különféle testületek, bizottságok élén, megrendelőként, mecénásként vagy éppen művész-barátként, hogyan hatott környezetére tudományos és művészeti kérdésekben?