Püspökkinevezések a 18. században a kánoni eljárások tükrében - tanulmány, 2019

Tóth Tamás: Püspökkinevezések a 18. században a kánoni eljárások tükrében c. tanulmánya a Katolikus egyházi társadalom Magyarországon a 18. században c. kötetben jelent meg (Szerk.: Forgó András-Gőzsy Zoltán, META könyvek, Pécs, 2019. Pécsi Egyháztörténeti Műhely 11. 59-72.). A tanulmány a Vatikáni Titkos Levéltárban őrzött kánoni, információs eljárások aktái alapján tekinti át a püspöki kinevezéseket a 18. századi Magyar Királyság területére vonatkozóan. A szerző ismerteti a forrásanyag jellegét, kiemelve a különféle kutatási lehetőségeket, és külön tárgyalja a római Collegium Germanicum et Hungaricum szerepét a 18. századi főpapi kinevezésekben. Az egyes egyházmegyékre és a kinevezett személyekre vonatkozó adatokban gazdag forrásanyag (tanúvallomások, vizsgálatok) alapján írt országos áttekintés a kalocsa-bácsi érseki szék betöltése és az érsekek életrajza szempontjából is hasznos olvasmány. A tanulmány szövegét a szerző engedélyével, pdf formátumban közöljük honlapunkon.