Az 1763-as kalocsai zsinat - tanulmány, 2014

Tóth Tamás: Az 1763-as kalocsai zsinat c. tanulmánya 2014-ben jelent meg a "Katolikus zsinatok és nagygyűlések Magyarországon a 16-20. században" c. kötetben. (Szerk.: Balogh Margit-Varga Szabolcs-Vértesi Lázár, kiadó: Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pécsi Egyháztörténeti Intézet és a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja, Budapest-Pécs, 2014. 183-200.o.) A Batthyány József érsekhez köthető esemény szervesen illeszkedett az egyházmegye 18. századi újjászervezési folyamatába, a zsinatot megelőző ötven évben ui. a térség népessége tízszeresére nőtt, a katolikus vallás pedig ekkorra már egyértelmű többséget alkotott. A változások eredményeként új egyházmegyei közigazgatás, a lelkipásztori tevékenység körülményeinek rendezése, és a további teendők meghatározása is szükségessé vált, mellyel egyfajta "lelkipásztori programot" kívánt adni a Kalocsára érkező főpásztor, püspöki szolgálatának kezdeti időszakában.