Haynald Lajos püspöki processzusai a Vatikáni Titkos Levéltárban - tanulmány, 2014

Tóth Tamás: Haynald Lajos bíboros püspöki processzusai a Vatikáni Titkos Levéltárban című tanulmánya 2014-ben jelent meg a Gál Ferenc Főiskola DELIBERATIONES c. tudományos folyóiratának VI. évf. 2-VII. évf. 1. összevont számában (196-214.o.) Az írás a 19. század egyik híres főpapja, Haynald Lajos püspöki kinevezéseinek római dokumentumait ismerteti-elemzi, fontos adatokat szolgáltatva a kinevezések hátteréhez, az egyházmegyék állapotának megítéléséhez, a vizsgálati eljárások hasonlóságainak-eltéréseinek megfigyeléséhez stb.