A két Patachich érsek - tanulmány, 2011

Tóth Tamás: A két Patachich érsek. Egyházi újjászületés Bácskában (1733-1784) című tanulmánya a Bácsország (Vajdasági Honismereti Szemle) c. folyóirat 59. számában (2011/4. 2-11.o.) jelent meg. Az írás áttekinti a két rokon főpap, gróf Patachich Gábor és báró Patachich Ádám kalocsai érsekek életútját, főpapi munkáját és az egyházmegye fejlődésének legfontosabb állomásait.