Adattár jelent meg a Kalocsai Érseki Szentszék első világháborús holttányilvánítási aktáiból (2021.09.14.)

2021. szeptember 13-án, ünnepélyes keretek között mutatták be Molnár Tibor: In nomine Domini! c. könyvét az Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában. A kötet a Kalocsai Érseki Szentszék által egyházilag holttá nyilvánított első vlágháborús bácskai katonák adattárát közli, 84 bácskai település 1334 peres aktájának feldolgozásával. Az első világháborús szentszéki holttányilvánítások anyagát 2015-2016-ban tettük elérhetővé e-kutatás szolgáltatásunkban, azóta 1850 per anyaga több mint 23 ezer digitális képfelvételen kutatható honlapunkon, a néhai Bács-Bodrog és Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyék területére vonatkozóan.
Nagy örömünkre szolgál, hogy sikerült felhívni a figyelmet az iratok különleges forrásértékére, és az érintett személyek adattára immár könyv formájában is megjelent a határon túli Bácska esetében. Molnár Tibor, zentai levéltáros kollégánk szorgos adatgyűjtő munkája nem csak az online elérhetővé tett peres iratokra épült, az eltűnt személyek azonosításához az e-kutatás szolgáltatás anyakönyvi állományát is hasznosította, kutatása ily módon jó példa a digitális tartalom szerteágazó felhasználására, hatékony kiaknázására.
A veszteség-listák kiegészítésének lehetőségén túl figyelemre méltók, és további adatokban gazdagok a holttányilvánítási akták tanúvallomásai, a bajtársak visszaemlékezései a háborús eseményekre-helyzetekre. Több mint 5 ezer ilyen tanúvallomást tartalmaznak a kalocsai szentszéki akták, ezek szövegét az elmúlt években átírtuk, és terveink szerint idén év végéig honlapunkon szövegesen is közzé tesszük. Bízunk benne, hogy a tartalomszolgáltatás technikai fejlesztésének eredményeként a katonák eltűnésével kapcsolatos élethelyzetek élményei, a bajtársak és özvegyek beszámolói ismertebbé válnak, és hozzájárulnak majd a háborús hétköznapok és következmények, a megélt történelem kutatásához. Nem utolsó sorban sok leszármazott, rokon bukkanhat bennük hasznos információkra, családtörténeti érdekességekre.

Beszámolók a könyvbemutatóról:
Nevüket és áldozatukat megőrzi a nemzeti emlékezet – Könyvbemutató a Magyar Nemzeti Levéltárban (Magyar Kurír Katolikus Hírportál, 2021. szeptember 13.)
Egyedülálló forrásanyagon alapuló könyvet mutattak be (MNL Országos Levéltára honlapja, 2021.09.14.)
Levéltári érdekességek (RomKat.ro, 2021. szeptember 13.)

Pintér Tamás részletes könyvismertetője A Nagy Háború írásban és képben c. webes blog felületen:
https://nagyhaboru.blog.hu/2021/09/13/in_nomine_domini

Honlapunk korábbi hírei, a holttányilvánítási perek digitalizálásával-publikálásával kapcsolatban:
Eltűnt katonáink nyomában - Első világháborús holttányilvánítási akták Kalocsán (2015.04.03.)
Kiegészültek holttányilvánítási aktáink - hiányzó képek feltöltése (2016.04.14.)

 

Hírek: