Az Árkádia-mozgalom hatásai báró Patachich Ádám életében (1716-1784) - tanulmány, 2023

Lakatos Adél levéltáros Az Árkádia-mozgalom hatásai báró Patachich Ádám életében (1716-1784) című tanulmánya a Magyar Egyháztörténeti Vázlatok (MEV) 35. évfolyamának (2023) 1-2. számában jelent meg 2023-ban (77-99.o.)
A tanulmány szövegét, ill. a folyóiratszám tartalomjegyzékét pdf formátumban tesszük elérhetővé/letölthetővé honlapunkon. A Vázlatok folyóiratszámának teljes tartalma a kiadó Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány honlapján is elérhető-letölthető.

A tanulmány az Árkádia-mozgalom rövid történeti áttekintése után Patachich Ádám árkádikus törekvéseit mutatja be nagyváradi püspöki és kalocsai érseki megbízatásai idején, építkezései, kastélyszínháza, könyvgyűjteménye, valamint „fiók-Árkádiája” témakörökben.
Az Itáliában induló, majd Európára is kisugárzó Árkádia-mozgalom a Rómában egyházi tanulmányokat folytató egyházi értelmiségiek életére is jelentős hatást gyakorolt. Ezt tapasztalhatjuk Patachich Ádám esetében is. Mind Nagyváradon, mind Kalocsán széles körű mecénási tevékenység jellemezte. Mindkét egyházi megbízatása idején komoly építészeti feladatok vártak rá. Felfedezhető az árkádikus szellemiség művészetpártoló fáradozásai „eredményein”. Nagyváradon kastélyszínházat szervezett, melynek bemutatói ismertek voltak a korabeli Magyarországon. Jelentős könyvtárat hagyományozott főpap-utódaira. Már római tanulóévei alatt vásárolt könyveket. Nagyváradon és Kalocsán is tudatosan gyarapította és rendszereztette könyvgyűjteményét. A feladattal képzett tudós
egyháziakat bízott meg. A nagyváradi püspöki kinevezés elnyerése után, hogy a római árkádiai szalonok pezsgő szellemi légkörét itthon se kelljen nélkülöznie, tudósokat és írókat gyűjtött udvarába. Hasonló „fiók-Árkádiát” szervezett Kalocsán is, környezetében jelentős szerepet játszottak az 1773-ban feloszlatott jezsuita rend tagjai, akiket szívesen hívott meg és látott el új feladatokkal.