Trianon árnyékában. A kalocsa-bácsi főegyházmegye átalakulása (1918-1923) - tanulmány, 2023

Lakatos Andor levéltárvezető (KFL) tanulmánya Trianon árnyékában. A kalocsa-bácsi főegyházmegye átalakulása (1918-1923) címmel jelent meg a Trianon és az egyházak című kötetben, 2023-ban. (Trianon és az egyházak. Szerk.: Zombori István, Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM) - Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, Budapest, 2023. 461-491.o.) A tanulmány szövegét pdf formátumban tesszük letölthetővé a KFL honlapján. A kötet teljes tartalma elérhető online, a kiadó honlapján.

Az I. világháborút követő politikai változások gyökeresen megváltoztatták a Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye működési kereteit s ebben az éveken át húzódó átalakulásban Trianon szerepe meghatározóvá és egyben jelképessé is vált. Jelentőségének megértéséhez Kalocsa-Bács esetében legalább fél évtizedes folyamatot kell figyelemmel követnünk, sőt valójában ennél is hosszabb időszakot, a 20. század néhány korábbi és későbbi eseményét is érdemes felidéznünk. Így válhat láthatóvá, hogy Trianon milyen hosszú árnyékot vetett, milyen kényszerpályát jelentett, és hogyan bomlott fel a két évszázada gyarapodó, etnikai- és kulturális értelemben is sokszínű főegyházmegye életközössége.
A visszatekintés egyik kézenfekvő módszertani lehetősége és talán kötelessége is a változások tényszerű megállapítása a statisztikai adatok felidézésével, az újabb szervezeti keretek ismertetésével. Az említett tények azonban csak kiindulópontok, melyek egyrészt nem egyik napról a másikra következtek be, másrészt fontos dilemmák és bonyolult érzések rejlenek a hátterükben. A főegyházmegye központi levéltárának forrásaira építve, a fordulat éveinek összetett áttekintésére törekszünk az egyházkormányzati folyamatok bemutatásával és néhány fontos kérdés kiemelésével.