4.) Haynald Lajos Liszt-Egyleti Alapítványa (1886) - dokumentumok

A zene- és énekművészet előmozdítására még az 1870-es években létrejött a Liszt-Egylet, melynek elnöki tisztét hamarosan – Liszt személyes kérésére – Haynald töltötte be. Az egyesület tagdíjai a folyamatos működési költségeket fedezték, Haynald viszont alapítványi tőkéket is felajánlott kisebb-nagyobb összegekben a társulat céljaira. 1886-ban Haynald a megszűnő Liszt-Egylet vagyonát Liszt-Egyleti Alapítvánnyá alakította át, melynek évi jövedelmét szegény budapesti zenetanárok segélyezésére és zeneművészeti tanulók ösztöndíjazására fordították. Haynald alapító levelében egy kuratóriumot is kijelölt, általában zenei intézmények és egyesületek vezetőiből, akiknek feladata volt évente a díjazásra érdemeseket megítélni. Ez az alapítvány-levél összesen 3240 forintról szólt, az érsek baráti körben, 1886. júl. 7-én írta alá Colpachban, a Munkácsy-kastélyban, s a dokumentumot Liszt Ferenc és Munkácsy Mihály is ellenjegyezték. Liszt és Haynald ekkor találkoztak utoljára. Az eredeti dokumentum képi másolatát, ill. a Vasárnapi Ujság tudósítását az eseményről képgalériában közöljük.

A bemutatott dokumentumok levéltári jelzete: KFL.I.1.c. Haynald-perszonális iratok/Tudományos, zenei, 1886.07.07.