A kutatás helyszíne és a kutatószolgálat (5-10. pont)

5.) A kutatás helyszíne a levéltár kutatószobája, mely munkanapokon (H-P) 9-17 óra között tart nyitva. Intézményünk kis létszáma, egyéb teendőink szervezése-egyeztetése miatt kutatóinktól előzetes bejelentkezést kérünk.

6.) A kutatók munkáját segítik a levéltár nyomtatásban megjelent ismertetői, egy mikrofilmolvasó készülék és egy számítógép (rajta a levéltár aktuális segédleteivel, vagyis honlapjával), valamint a Főszékesegyházi Könyvtár állománya (elsősorban kézikönyvtára, helytörténeti gyűjteménye), melynek használatát az olvasótermet felügyelő könyvtárosok biztosítják.

7.) A levéltári anyag kiadása 9-15 óra között, a kutatók kérése szerint történik, de az egy-egy alkalommal kiadott raktári egységek száma nem haladhatja meg a 2 doboz, 4 kötet vagy 4 csomó terjedelmet. Ha valamely levéltári iratanyagról már létezik biztonsági másolat (xerox, fotó, mikrofilm, digitális másolat), akkor a másolatot bocsátjuk a kutatók rendelkezésére.

8.) A kutatás során a levéltári anyag, a mikrofilmolvasó, valamint a levéltár nyomtatott- és számítógépes segédleteinek használata díjtalan, xerox- és digitális másolatok készíttetésének lehetősége (külön díjszabásban meghatározott áron) biztosított. A levéltáros a másolatok készítésének technikáját az állományvédelmi szempontok figyelembevételével választja meg, s az alkalmazott eljárás nem károsíthatja a levéltári anyag állapotát.

9.) A kutatótermi szolgálatot ellátó levéltáros feladatai:

a)   Részletesen ismerteti az iratok kezelésének rendjét.
b)   A kutatók rendelkezésére bocsátja a levéltári segédleteket.
c)   Legjobb tudása szerint megad minden információt, amely a munka megkezdéséhez szükséges és a kutatást segíti.
d)   A kutatókat folyamatosan ellátja iratanyaggal, elkészíti a megrendelt másolatokat.
e)   Nyilvántartja a kiadott iratanyagot, statisztikát készít a kutatók számáról és a kutatási esetekről.

10.) Nem feladata a levéltárosnak a kutatásra kiadott levéltári anyag értelmezése, a kutatók helyett végzett feldolgozó munka (pl. olvasás, fordítás, adatok keresése az iratokban). Hasonló közreműködés-segítség csak a kutatók külön kérése-megrendelése alapján, az intézmény által meghatározott módon, szolgáltatási díj fizetése esetén történhet.