A kutatással kapcsolatos adminisztráció (1-4. pont)

1.) A kutatás megkezdése előtt a kutatók regisztrációja a látogatójegy-kutatási kérelem kitöltésével történik. A levéltáros által kiállított látogatójegy tartalmazza a kutató legfontosabb azonosító adatait (név, lakcím, személyi igazolvány vagy útlevél száma) továbbá önkéntes alapon megadható, egyéb hasznos adatokat (telefonos elérhetőség, munkahely, foglalkozás).

2.) A látogatójegy aláírásával, átvételével a kutató kötelezi magát a levéltári anyag iratkezelési szabályoknak megfelelő, rendeltetésszerű használatára, és a kutatószoba rendjének betartására. Minden látogatójegy az adott naptári évre szól, és az éven belül korlátozás nélkül lehetőséget nyújt a levéltár használatára.

3.) Az egyes kutatási eseteket a kutatónaplóban tartják nyilván, a levéltáros itt regisztrálja a kutatásra kiadott anyagot, a raktári egységek pontos feltüntetésével, a kutató pedig aláírásával ismeri el annak átvételét.

4.) A látogatójegyet véglegesen vagy ideiglenesen vissza kell vonni attól a kutatótól, aki a levéltárból iratanyagot tulajdonít el, a kutatóteremből engedély nélkül iratokat visz ki, az anyagot szándékosan vagy gondatlanságból megrongálja, a kiadott iratok rendjét önkényesen megváltoztatja.