A LEVÉLTÁR RÖVID TÖRTÉNETE

Az érseki uradalom levéltárát régebben egyrészt a központi gazdasági épületek (ma: Kunszt József u. 4.) egyik tornyának emeleti szobájában, másrészt pedig feltehetően a jószágkormányzóság épületében (ma: Szentháromság tér 4.) őrizték. Az iratokat kezelő személyek nevét az egyházmegye sematizmusai (más uradalmi tisztségviselők nevéhez hasonlóan) nem közölték, így az 1945 előtti levéltárosok felderítése külön kutatásokat igényelne. 1945 után az anyag a korábbi uradalmi mérnöki lakás fészerében (ma: Tomori u. 1.) lett egyesítve és elhelyezve, egyedül az értékes térképállományt vitték be az érseki kastélyba. A "fióklevéltár" kulcsa ezután a mindenkori érseki levéltárosnál volt, ennek ellenére az iratokkal évtizedeken keresztül szinte semmi sem történt, fűtetlen tárolóhelyükre még a villany sem volt bevezetve. Az 1970-es évektől a gazdasági iratok rendszeres kutatója Dr. Bárth János, a Visky Károly Múzeum igazgatója volt, aki gyakori, időnként éjszakába nyúló munkája miatt szintén külön kulccsal rendelkezett. A tárolást tekintve komolyabb változás csak 1985 őszén történt, amikor a Városi Tanács átvette az iratok kezelését. Dr. Bán Péter levéltáros az iratokat a Nógrád Megyei Levéltár munkatársainak közreműködésével alapszinten rendezte és dobozolta. A levéltárat 1986-ban Katona István történetíró-kanonok házába költöztették, 1988-ban sor került a térképek átszállítására is. Az Érseki Gazdasági Levéltár (a Katona István házzal együtt, az egyházi ingatlanok tulajdonrendezésének részeként) 1999 novemberében került vissza az Érsekség kezelésébe. Az iratok a Katona-házban maradtak, a térképtárat visszaköltöztettük 1988 előtti helyére, az érseki palota második emeleti, ún. "térképszobájába".
A Gazdasági Levéltárat gondozták: 1985-1986: dr. Bán Péter, 1986-1999: dr. Kuczy Károly, 1997-1999: Lakatos Adél. 1985 előtt, ill. 1999 után az Érseki (majd Főegyházmegyei) levéltár munkatársai.

1999 után több éven át fontos épületfelújítási munkák történtek a Katona István házban.  A levéltár helyiségeinek felújítása két ütemben történt, a ház földszintjén 2002-ben két terem, 2004-ben pedig másik három helyiség felújítása valósulhatott meg. Értelemszerűen mindkét munkafázis a teljes levéltári anyag, ill. állványzat költöztetését vonta maga után, és időközben az állványzat nagy részét le is cseréltük. A felújítási munkák részeként falvágás-szigetelés, aljzat burkolás, festés és villanyszerelés is történt. A munkák végeztével, 2005-ben már az iratok rendezését előkészítő polcépítés történt, így 2006-ban végre elegendő helyen, megfelelő körülmények között lehetett hozzáfogni a többször költöztetett, zsúfolt állapotában erősen összekeveredett és mindenfajta részletes leírás-jegyzék nélküli irattömeg válogatásához-rendszerezéséhez. A munkához külső segítőként az egyházi uradalmak működésének-történetének egyik legismertebb szakértőjét, a Magyar Országos Levéltár nyugdíjas munkatársát, Dr. Dóka Klárát sikerült megnyernünk, az ő munkájának eredményeként 2006-2007 telén elkészült a kéziratos kötetek-füzetek kiválogatása és darabszintű leírása, valamint megtörtént a kötegelt számlák-elismervények beazonosítása-elhelyezése is. Valamennyi szervezeti egység iratait sikerült világosan elválasztanunk, s az eddigi néhány soros jegyzék helyébe egy jóval informatívabb alapleltár lépett. A munkát természetesen a jövőben is folytatni szeretnénk a finomabb rendezésekkel, ill. az egyes állományrészek tartalmához igazodó segédletek-leírások készítésével.