BEVEZETŐ

A Kalocsai Érseki Gazdasági Levéltár iratanyaga a közel százezer kat. holdas érseki nagybirtok működtetése és igazgatása során jött létre. Iratainak évköre a 18. századtól 1945-ig terjed, és kb. 300 ifm terjedelmű. A levéltár raktárai a Katona István házban (Hunyadi u. 2.) találhatók. (Ebben az épületben van az Érseki Kincstár 2002-ben nyílt, a Főegyházmegye millenniuma alkalmából rendezett állandó kiállítása is.) A levéltár állománya alapszinten rendezett, vagyis legfontosabb hivatalainak-szerveinek (azaz fondjainak) anyaga elkülönül egymástól. A nagyobb szervezeti egységeken belüli végleges rend kialakítása még nem minden esetben történt meg. Az eligazodást-kutatást az alábbiakban közölt alapleltár segíti.