A Levéltár vezetése

15.) A Levéltár működéséért és gazdálkodásáért felelős személy a levéltárvezető, aki egyben az intézmény képviselője. A levéltárvezető kinevezése a fenntartó hatásköre, feladatai a következők:

a) Irányítja az intézmény szakmai munkáját, elkészíti munkatervét és gondoskodik annak végrehajtásáról.
b) Biztosítja a Levéltár költségvetési és egyéb pénzeszközeinek, valamint vagyontárgyainak a hatályos jogszabályokkal összhangban álló, a fenntartó által jóváhagyott költségvetésnek megfelelő, célszerű felhasználását.
c) Figyelemmel követi a Levéltár tevékenységével kapcsolatos jogszabályokat és egyházi megnyilatkozásokat, gondoskodik róla, hogy azok tartalmát az érintettek megismerhessék.
d) Biztosítja az intézmény ügyintézésének rendjét.
e) Figyelemmel követi a Levéltár alkalmazottainak szakmai képzettségét, szükség esetén javaslatot tesz továbbképzésükre vonatkozóan.
f) Gondoskodik az intézmény szakmai- és tudományos kapcsolatainak ápolásáról.
g) Évente részletes szakmai és gazdasági beszámolót készít a fenntartó számára, rendszeres kapcsolatot tart az intézmény folyamatos felügyeletét ellátó gyűjtemény-prefektussal.
h) A levéltárral kapcsolatban felmerülő személyi kérdésekben javaslatokat tesz a gyűjteményi értekezlet, ill. a fenntartó számára.
i) A gyűjteményi SZMSZ-nek megfelelően segíti a gyűjteményvezető munkáját, közreműködik az egyeztetett gyűjteményi költségvetés és munkaterv kidolgozásában, részt vesz a gyűjteményi értekezlet munkájában.
j) A levéltárvezetőt szükség esetén a gyűjteményvezető, ill. az általa megbízott személy helyettesítheti.