ACTIO CATHOLICA

1931-1990, 1,43 ifm
Keresőszavak: szociális tevékenység, továbbképzés
Nyelv: magyar
A sorozat ismertetése: Az Actio Catholica (A.C.) országos szervezetének, valamint az A.C. Egyházmegyei Központjának iratai alkotják a sorozatot. Megtalálhatóak az országos szervezet programjainak, továbbképzéseinek (akár lelki, akár szakmai, pl. pedagógiai tanfolyamok stb.) hirdetései, amelyeket az egyházmegye körleveleiben tovább közöltek. Természesen megtalálhatók az országos szervezet gyűléseinek jegyzőkönyvei, hasonlóképpen az egyházmegyei fórumoké (espereskerületi A.C. üléseké) is. Egyházközségi karitászok, csoportok alakultak, s a szociális tevékenység a háború után, 1946-tól tovább erősödött, ami az iratok mennyiségén, jellegén is érezhető. Egyre nagyobb mennyiségben szerepelnek ui. a különféle (gyakran amerikai) segélyek szétosztásának elszámolásai, ezzel összefüggően természetesen a kérések is egyre nagyobb mennyiségben futottak be. Az A.C. Egyházmegyei Központjának titkára ezekben az időkben Dr. Mojzes Ferenc volt, ő kezelte az iratokat. A gyarapodó iratmennyiséget már nem iktatták az Érseki Hivatalban, sőt az iktatott iratok mennyisége lassan kisebbségbe szorult. Mojzes atya vezetett egyfajta saját számozást az ügyek követésének megkönnyítésére, iktatókönyve azonban már nem áll rendelkezésünkre.
További tagolódás, tételek:

    Vegyes iratok 1931-1990, 1,06 ifm
    Országos katolikus nagygyűlések 1932-1943, 0,05 ifm
    Espereskerületi A.C. ülések 1933-1940, 0,03 ifm
    Autók (teherautók, segélyként érkeztek) 1948-1949, 0,04 ifm
    Boldogasszony éve, Mária Napok egyházmegyei rendezvényei 1947-1950, 0,14 ifm
    Budapesti Eucharisztikus Kongresszus és utóünnepségei 1938, 1941, 1948, 0,11 ifm

KFL.I.1. KALOCSAI ÉRSEKI HIVATAL: