ACTA DIAETALIA

1768-1861, 0,86 ifm
Névváltozatok, rokonság: Diaetalia, Acta Diaetalia Antiqua, ld. még Politica
Keresőszavak: országgyűlés, politika
Nyelv: latin, kevés magyar az 1830-as évekből és 1861-ből
A sorozat ismertetése: A sorozat időhatáraiból is látható, hogy szinte teljes egészében feudális kori, rendi országgyűlésekkel kapcsolatos iratok alkotják. Ezen belül is az 1790-1792, 1825-1827 közötti időszakok kitüntetettek: 0,65 ifm-t, vagyis az anyag terjedelmének döntő részét teszik ki. Az iratok jellege nagyon változatos: országgyűlési meghívóktól kezdve a begyűjtött követutasításokon, elhangzott beszédek szövegén túl felirati és törvénytervezeti fogalmazványok, követi előterjesztések, röpiratok is megtalálhatóak, változóan nyomtatott és kéziratos formában, és lényegében minden rendszerező elv nélkül. Eredetüket tekintve az iratok az országgyűléseken résztvevő érsekektől és káptalani követektől származnak. Az anyag irattárba kerülése és elhelyezése nem volt egyértelmű, az egyházkormányzati tevékenységtől távolabb eső országgyűlési munkát az egyes személyek (érsekek, kanonokok) különféleképpen értékelték, mást és mást "gyűjtöttek be", jegyeztek le. Az iratok elhelyezése is változatos volt, az egyházkormányzati iratok csoportján kívül bizonyos országgyűlési iratok a káptalani levéltárba kerültek (a káptalani követek révén ez logikus volt), a nyomtatott iratanyag egy része a Főszékesegyházi Könyvtárba, végül bizonyos iratokat az érsekek személyes irataik közé helyeztek el. Az egyházkormányzati iratokon belül több tárgysorozat is tartalmaz országgyűlési iratokat, az egyik legfontosabb rokoncímszó a Politica. Célirányos, tematikus gyűjtést talán csak egy esetben lehet fölfedezni: 1832-1833-ból létezik a vallás tárgyában mondott beszédek, javaslatok gyűjteménye egy kisebb csomónyi terjedelemben. Egyébként az iratok tárgya nagyon változatos. A fent említett iratkezelési, elhelyezési bizonytalanságok is csak részben adnak magyarázatot az anyag egyenetlenségére, fontos időszakok, országgyűlések teljes hiányára.
További tagolódás, tételek: Az iratok időrendben vannak elhelyezve, a következő évkörökből és terjedelemben találhatók: 1768, 1783-84, 0,01 ifm /1790-1792, 0,25 ifm /1805-1808, 0,10 ifm / 1825-1827, 0,40 ifm /1830-1843, 1861, 0,10 ifm

KFL.I.1. KALOCSAI ÉRSEKI HIVATAL: