ARCHIVARIA

1874-1992, 1,10 ifm
Névváltozatok, rokonság: Cancellaria
Keresőszavak: levéltár, irattár
Nyelv: magyar
A sorozat ismertetése: A levéltárral kapcsolatos ügyeket tartalmazza a sorozat. Az Archivaria tárgyszó az 1920-as évektől jelent meg az iktatásban, az ezt megelőző időből csak utólag besorolt néhány irat található. Régebben tulajdonképpen nem különböztették meg az irattártól, a levéltárosok is az érseki hivatal munkatársai voltak, gyakran az iktatási munkát is ők végezték. A levéltárral-irattárral-irodával kapcsolatos aktákat ekkoriban a Cancellaria tárgyszó alatt iktatták, ez a címszó tekinthető a levéltári sorozat előzményének. Keveredés, iktatási bizonytalanság, következetlenség az Archivaria és a Cancellaria tárgyszó használatában később is előfordult.
Mindenesetre az 1920-as évektől rendszeresen használták az Archivaria címszót, ide iktatva az érdeklődőknek küldött adatszolgáltatásokat (lényegében a "megbízásos" kutatások eredményét), a gyér számban előforduló kutatási engedélyeket, s a levéltári anyag elhelyezésével, gondozásával kapcsolatos iratokat.
Az anyag mennyisége igazából az 1950-es, 60-as évektől nőtt jelentős mértékben, megjelent a különféle felügyeleti fórumokkal (Levéltárak Országos Központja, Magyar Országos Levéltár, később Országos Katolikus Gyűjteményi Központ) folytatott levelezés, éves jelentések készültek, szabályozták a kutathatóságot, raktározási követelményeket stb. Kiszélesedett a levéltári ügyvitel, mikrofilmek készültek, külföldi családfakutatók sora érkezett vagy levelezett, külön Érseki Gazdasági Levéltár alakult stb. Közben munkáját tekintve lassan függetlenné vált a levéltáros is a hivataltól, sőt a 90-es évek elejétől többes számban, levéltárosokról beszélhetünk. A kutatások 1980-1990-es években tapasztalható élénkülését az egyre szaporodó iratanyag is jól jelzi. 1995-től az Érseki és Főkáptalani Levéltár önálló iratkezeléssel rendelkezik, de az Érseki Hivatalban az Archivaria tárgyszó továbbra is működik.
További tagolódás, tételek: A kutatási engedélyek, kérőlapok egy külön csoportját leszámítva, az anyag egyetlen időrendi sorozatot alkot. · Vegyes iratok 1874, 1883, 1909, 1925-1992, 1,05 ifm · Kutatási engedélyek, kérőlapok 1976-1992, 0,05 ifm

KFL.I.1. KALOCSAI ÉRSEKI HIVATAL: