ASSIGNATIO, BENEFICIENTIA, SUBSIDIA

1762-1987, 2,22 ifm
Névváltozatok, rokonság: Assignationes, ld. még Piae Fundationes, Symbolae
Keresőszavak: segélyek, jótékonyság, gyűjtés
Nyelv: magyar, kevés latin
A sorozat ismertetése: Segélyezéssel, segélykérelmekkel kapcsolatos iratok alkotják a sorozatot. A kérelmezők legtöbbször magánszemélyek (laikusok és klerikusok), de szerzetesközösségek és más testületek, jótékonysági intézmények, vakok intézete, aggházak, kórházak, szeretetotthonok, nőegyletek és más egyesületek, templomépítési stb. célok is szerepeltek. A magánszemélyeknek kifizetett segélyeket legtöbbször a szegénység, ritkábban a felhasználási cél különlegessége indokolta. Ugyanazt a jelentéstartalmat az idők során több tárgyszóval is jelölték. Kezdetben, 1881-1924 között az Assignatio tárgyszó volt használatos, ezt követte a Subsidia alkalmazása, amely 1922-1944 között volt a legintenzívebb. A Beneficientia ugyan mindkettő mellett, párhuzamosan is előfordul, mégis a legjellemzőbb 1945 után lett. Elméletileg talán az lett volna a megkülönböztetés alapja, hogy a Beneficientia szolgált volna az intézményes segélyezési célokra, míg az Assignatio és Subsidia inkább a magánszemélyeknek nyújtott támogatásokra. Ennek kivitelezése viszont nem volt következetes, ezért tartottuk indokoltnak a három tárgyszó közös leírását-szerepeltetését.
Az 1945 utáni anyag nagy részét az 1956-os forradalmat követő segélyakciók élénkülése adta. Aktív működésbe kezdett az Actio Catholica, egyházmegyei raktárakat alakítottak ki, plébániánként karitász bizottságok alakultak, felmérték az igényeket, jegyzőkönyvezték a segélyek osztását, elszámolásokat készítettek. Külön mérték fel a papság szükségleteit is. Külföldi segélyezések később is történtek, de ekkor már elsősorban a papságra irányultak.
További tagolódás, tételek:

    Vegyes segélyezési iratok (tárgyszó nélkül) 1762, 1783-1878, 0,07 ifm, latin
    Assignatio 1881-1924 0,07 ifm, magyar
    Beneficientia 1881-1987, 0,63 ifm, magyar
    Beneficientia, segélyek szétosztásának iratai plébániánként alfabetikus rendben 1957, 0,25 ifm, magyar ·
    Beneficientia, papság segélyezése, elismervények, utalványozások 1957-1959, 0,23 ifm, magyar
    Subsidia 1922-1945, 0,93 ifm, (személyenként, alfabetikus rendben) magyar
    Subsidia 1945-1956, 0,04 ifm (időrendben) magyar

KFL.I.1. KALOCSAI ÉRSEKI HIVATAL: