ÁRVÁK

1763-1951 1,29 ifm
Névváltozatok, rokonság: Árvaház, Hadiárvák, Bácsi árvaház, Hajósi árvaház, Horgosi árvaház, Kalocsai árvaház, Zombori árvaház, Zita-alap, Res Militaris, Orphanatrophia, Domus Orphanorum, Karácsonyi segély
Keresőszavak: szociális tevékenység, Kalocsai Iskolanővérek
Nyelv: magyar, latin, részletesebben ld. tételeknél
A sorozat ismertetése: Az árvák gondozásával, az árvaházak létrehozásával és működtetésével kapcsolatos iratokat tartalmazza a sorozat. Az árván maradt gyermekeket általában az egyes plébánosok vagy gondozóik kérelmére helyezték el az árvaházba. Az igény ezzel kapcsolatban általában nagy volt, így a kérelmező levelek is az iratok nagy részét jelentik. Az iratok az árvaházakba felvettek későbbi sorsát, esetleges áthelyezését, kórházi ellátását is követik. Természetesen nemcsak árvaházi ellátás létezett. Egyházmegyei gyűjtésből, pl. az ún. Zita-alap révén központi pénz plébániákra történő szétosztásával alkalmi segélyezés is történt, főleg az ünnepekhez, karácsonyhoz kapcsolódóan. A plébánosok segítségével mérték fel a rászorulók számát, újabb árvaházak nyitásának igényét, melynek lendületet a múlt század végén a kalocsai iskolanővérek terjedése adott, ők lettek ui. a házak működtetői. Az árvaellátás ügyében az érsekek az illetékes közigazgatási fórumokkal, vármegyei hatóságokkal, később a Népjóléti Minisztériummal is érintkeztek és tőlük a szabályzatok mellé támogatást is kaptak. Az iratanyag főleg a 20. sz-ban, az árvaházak szaporodtával, illetve a második világháború embervesztsége miatt gyarapodott. Ez idő tájt váltotta fel a hagyományos Árvák címszó alatt történő iktatást a Hadiárvák megnevezés, valamint az egyes árvaházak neve. Könnyebb eligazodást jelentett ez a tagolás a nagy mennyiségű anyagban. A következő helységek árvaházai szerepelnek: Bács, Hajós, Horgos, Kalocsa, Zombor. Az elválasztás nem volt következetes, az általános iratok között továbbra is találunk egyes házakra vonatkozó aktákat, s a házak iratai között is előfordulnak csupán Árvák címen iktatott iratok.
További tagolódás, tételek:

    · Árvák, árvaházak vegyes iratai 1763-1950, 0,40 ifm. 1842-ig latin nyelvű, utána magyar. A 19. sz-ból kevés irat található (ezt a korszakot ld. kalocsai árvaháznál), a legnagyobb rész 1763-1790 és 1900-1950 közötti.
    · Bácsi árvaház 1884-1923, 0,04 ifm, magyar · Hajósi árvaház (Haynald árvaház) 1907-1951, 0,40 ifm, magyar (A kalocsai árvaházat költöztették át Hajósra.)
    · Horgosi árvaház 1896-1926, 0,09 ifm, magyar · Kalocsai árvaház 1831-1917, 0,21 ifm. 1870-es évekig latin, utána magyar (Folytatása Hajóson.)
    · Zombori árvaház 1888-1923, 1940-1943, 0,15 ifm, magyar

KFL.I.1. KALOCSAI ÉRSEKI HIVATAL: