BONA ECCLESIASTICA

1850-1992, 2,80 ifm
Névváltozatok, rokonság: Administratio Bonorum, Egyházi Javak, Circa Bona Ecclesiastica, Tributum, Circulares, Diversa, Generalia de Archidioecesis
Keresőszavak: egyházi javak, ingatlanok, biztosítás, telekkönyvezés, 1945-ös földreform, gazdasági tanács, Consilium Administratio Bonorum, adóügyek, vagyonkezelés, földingatlan felajánlások Nyelv: magyar, kevés latin 1879-ig
A sorozat ismertetése: Az egyházi javak adminisztrációjának, kezelésének iratait tartalmazza a sorozat. A javak kezelése alatt itt elsősorban az anyagiak gondos megőrzését, állagmegóvását kell érteni, és nem vagyonkezelést, gazdasági tevékenységet. Zömében ingatlanok karbantartása, felújítása, telekkönyvezése, biztosítása, adói és mindezzel kapcsolatos segélyek teszik ki az anyag nagy részét.
Az általános iratok sora 1850-től, az úrbérrendezés, különféle adóügyek kérdéseivel kezdődik (egyházi személyek, egyházi javak polgári adója), majd érdekes módon 1879-ben megszakad, és csak 1930-ban folytatódik. A 20. sz-ban már megtalálhatók a műkincsvédelmi előírások, villamossági stb. szabványok, földek kezelésének, jogi állásának változásai, restaurátorok, festők ajánlatai munkák végzésére. Nagy terjedelemben, 1895-től kezdődően maradtak fenn biztosítási iratok. Ezek részben a központ (érseki palota, székesegyház stb.), részben személyek, részben pedig a plébániák épületeinek (templomok, parókiák) tűz- és harangbiztosításait jelentik. Az adóügyek a különféle illeték-kötelezettségeket, egyházi alkalmazottak jövedelemadóját és az egyházi adó ügyleteit is tartalmazzák.
1949-ben részletesen felmérték az egyházmegye plébániáinak vagyonát, majd egy 1951-es körlevéli utasításra az egyházmegye plébániái földjeiket felajánlották az illetékes tanácsoknál államosításra. A földingatlan felajánlásokról 1954-ben adatgyűjtés történt, a kimutatások szerint a felajánlott területekből egy-egy részt (800 négyszögöl) ált. megtartottak háztájiként a plébániák. Részletes központi telekkönyvi adatgyűjtés is történt az egyházmegyében a tulajdonviszonyok változásai, rögzülése után az 1960-as években.
A javak kezelésével az érsekek mellett egy gazdasági tanácsadó szerv, a Consilium Administrationis Bonorum, azaz a "javak kezelésének tanácsa", a gazdasági tanács is foglalkozott. Tagjai voltak az érsek mellett az általános gondnok, könyvelő, esperesek és néhány meghívott szakértő. Évenként egy-két alkalommal tartott üléseiken megtárgyalták a számadásokat és a költségvetést, s ezzel kapcsolatban természetesen annak témánkba vágó részeit. Az iratok között vannak az ülések jegyzőkönyvei, illetve a tagok kinevezései.
Az iratsorozatot az egyházi ingatlanok visszaigénylésének aktái zárják. Mivel a kárpótlási folyamat egészen napjainkig húzódik, ennek az anyagnak a jelentős része már az új egyházmegye iratai közé kerül.
További tagolódás, tételek:

    · Vegyes iratok 1850-1879, 0,03 ifm /1930-1992, 0,29 ifm
    · Biztosítások (általános) 1895-1992, 0,60 ifm
    · Biztosítások (plébániánként, alfabetikus rendben) 1948-1975, 0,74 ifm
    · 1945-ös földreform, földbirtokrendezés 1945-1970, 0,08 ifm
    · Földbirtokrendezés, tűzbiztosítások (plébániánként alfabetikusan) 1948-1954, 0,11 ifm
    · Vagyonkimutatás plébániákról 1949, 0,20 ifm (Egy 1949-es felmérés anyagát tartalmazza a sorozat. A felvételi íveken plébániánként feltüntették a vagyoni, jövedelmi állapotot (ingatlanok, föld, jövedelmek) 1945 előtt, illetve a tárgyévben. Célja nyilvánvalóan az anyagi helyzet változásának felmérése, dokumentálása volt. Az iratok a plébániák alfabetikus rendjében lettek elhelyezve.)
    · Adóügyek 1963-1989, 0,20 ifm · Földingatlan felajánlások 1954. 0,14 ifm
    · Telekkönyvi adatok bejelentése 1962-1977, 0,18 ifm
    · Consilium Administrationis Bonorum iratai 1950-1992, 0,14 ifm
    · Ingatlanok visszaigénylése 1952, 1959 (régi listák), 1990-1992, 0,09 ifm

KFL.I.1. KALOCSAI ÉRSEKI HIVATAL: