BIBLIOTHECA

1758-1992, 1,21 ifm
Névváltozatok, rokonság: Könyvtár, Bibliotheca Archiepiscopalis, Bibliotheca Dioecesana, Érseki Könyvtár, Egyházmegyei Könyvtár, ld. még Libri
Keresőszavak: Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár, Bibliotheca Metropolitanae Ecclesiae Colocensis
Nyelv: magyar, 1870-es évekig latin
A sorozat ismertetése: A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtárat - az érseki és káptalani könyvtárak egyesítésével - Patachich Ádám érsek alapította 1782-ben. Az új könyvtár az érseki palota keleti szárnyának első és második emeletén kapott helyet. Kollonich László érsek a könyvgyűjtés terén méltó utóda lett az alapítónak, s így a 19. sz. közepén már mintegy 50 ezer kötetből állt a gyűjtemény. A kezdeti enciklopédikus gyűjtőkör a könyvkiadás mennyiségi növekedésével fokozatosan a teológiai, filozófiai, egyházjogi, történeti és filológiai munkákra szűkült. Ma több mint 160 ezer kötetet őriznek itt. A könyvtár anyagát az egyházmegye papsága és Kalocsa város tanárai, diákjai (elsősorban a szeminárium, gimnázium, tanítóképző) használták. Fenntartója és gyarapítói az érsekek és a kanonokok voltak. Ők nevezték ki a működést biztosító személyzetet, könyvtárnokokat és könyvkötőket, s a káptalan egyik tagja viselte általában a könyvtárprefektus, azaz a könyvtárigazgató címet.
A könyvtár működésével kapcsolatos változatos iratanyag képezi sorozatunkat. Könyvajánlatok, vásárlások és eladások, kölcsönzések, kutatások, kiállítások, szakmai és hivatali kapcsolatok, személyi ügyek (könyvtárosok, prefektusok kinevezése, fizetése, feladatai, jelentősebb anyaga van pl. Werner Vencelnek és családjának, akik több nemzedéken át szolgáltak a könyvtárban, és Winkler Pál könyvtárosnak is), költségvetések és számadások, beruházások és javítások, könyvtárlátogatások vagy éppen szakmai kérdések mind megtalálhatók az iratok között. Nagyrészt egy időrendi sort, vegyes iratanyagot alkotnak, de akadnak bizonyos tárgyi alapon kialakított alsorozatok is, így pl. a számadásokról, a kölcsönzésekről és a plébániai könyvtárak leltárairól. A könyvtárnak az 1990-es évektől külön irattára, iratkezelése is van, azelőtt az érseki hivatalon át folyt teljes egészében az ügyintézés, levelezés. A könyvtár történetével kapcsolatban, főleg a könyvvásárlások, könyvgyűjtés terén jelentős dokumentumgyűjtemény található a könyvtár kézirattárában.
További tagolódás, tételek:

    · Vegyes iratok 1758, 1773-1992, 1 ifm
    · Számadások 1885-1930, 0,07 ifm (Éves beszámolók, jelentések a könyvtár anyagi helyzetéről, 1895-1917 között vezetett bevételi és kiadási napló, nyugták, csekkek.)
    · Plébániai könyvtárak leltárai 1963-1971, 0,09 ifm (Az iratok zöme 1966-os felmérés eredménye.)
    · Kölcsönzések 1939-1985, 0,05 ifm (Nem gyűjtötték ki következetesen valamennyi kölcsönzéses iratot.)

KFL.I.1. KALOCSAI ÉRSEKI HIVATAL: