Cervus JánosCervus János Nep.: (Zboró, Sáros vm., 1732. május 6. - Pannonhalma, 1814. december 9.) Jezsuita szerzetes. 1761. szeptember 12.: szent. A rend feloszlatása (1773.) után 1776: kalocsai egyházmegyés pap. 1778: bajai pléb. Majd Pannonhalmán bencés szerzetes. 1779. november 30.: u.o. ünnepélyes fogadalom. Tihanyban a rend növendékeinek bölcseletet tanított. 1786: a rend eltörlésekor tihanyi perjel. 1790: topolyai pléb., a középtiszai kerület esperese. 1802: a bencés rend újjáéledésekor visszatér a bencésekhez. 1802-1803: pannonhalmi perjel, novíciusmester. 1803-1805: a soproni főgimnázium igazgatója. 1805: visszekerült Pannonhalmára. Teológiai doktor. Káptalani tisztségei: 1776. november 15. -1779. november 30.: tb. Munkái: Vindiciae flosculi noli me tangere Jaurinenses, adversus anonymi poetae Sabariensis metra, nomine senatus populique Sabariensis gemino idiomate inscripta ill. ac rev. dno. primo episcopo Sabariensi dioecesano. (Győr, 1777.) – Benedictinus occasione restitutionis sacri sui ordinis in s. Monte Pannoniae die 25a. Apr. anno 1802. solemniter peractae, grati erga coelestes et terrestres superos animi oestro percitus. (h. n., 1802.) Bibliográfia: A pannonhalmi Szt. Benedek-rend tört. V. 576. – Gulyás IV. 388. – Petrik: Bibl. I. 407. (Kanonokok-1998)

Cervus Ádám János (Zboró, 1732. máj. 6. Pannonhalma, 1814. dec. 9.) 1778-1779, 1802. - /Bencés rendbe távozik. (Personalia-2002)

Cervus Joannes Adamus 49, 71, 82, 85, 91, 122, 151, 303 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: