Chabicsovszky/ Chabisovszky GeorgiusChabicsovszky/ Chabisovszky Georgius káplán Szabadka Szent Teréz 1783-1785, plébános Bácsbokod 1786-1800, Béreg 1801-1824, Kalocsai esperesség Alsó-Kalocsai kerület esprese 1810-1824. 120, 139, 160, 278 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: