CONFIRMATIO

1761-1992, 1,08 ifm
Névváltozatok, rokonság: Bérmálás, Itinerarium Confirmationale, Circulare
Keresőszavak: szentségek, paterna visitatio
Nyelv: magyar, 1880-as évek előtt latin, ritkán még utána is előfordul
A sorozat ismertetése: A bérmálás szentségének felvételével, kiszolgálásával kapcsolatos iratok alkotják a sorozatot. Az érsekek és segédpüspökeik tavaszi és szükség szerint őszi bérmakörutak során keresték fel az egyházmegye településeit. Ezek a bérmautak egyben a főpapi látogatásra (paterna visitatio) is alkalmat adtak. A lebonyolításhoz hozzátartozott az útvonal, a program megtervezése, az illetékes vendéglátók, plébánosok, polgármesterek, főispánok értesítése, bérmálási utasítások kiadása, melyben tájékoztatták az illetékeseket a szertartás rendjéről. Egy-egy bérmálás nagy ünnep volt a helység életében, csak néhány évente került rá sor, így általában ajándékok terén is történtek előkészületek: szentképek, rózsafüzérek, stb. készültek e célból.
A bérmautakról beszámolók készültek, pontos kimutatásokkal a bérmáltak számát illetően, s utólagos észrevételekben rögzítették a látogatás tapasztalatait, amelyekre esetleg válaszok is érkezhettek. Mindig nagy figyelemmel gondoskodtak az anyakönyvek elkészítéséről, a másodpéldányok begyűjtéséről és az eredeti könyvek hitelesítéséről. Az 1940-es évekből az iratok mellett pl. szentképmellékletek is előfordulnak.
Az 1960-as évektől itt is "évtizedes akták", amolyan alsorozat-kezdemények születtek tematikus bontás eredményeképpen: külön csomóban gyűjtötték a bérmálási utasításokat, az időbeosztással kapcsolatos, besorolást kérő leveleket, a bérmálási fakultás kérését a helynökök, irodaigazgatók számára (segédpüspökök híján ők voltak az érsekek segítői a bérmálásban).
További tagolódás, tételek:

    · Vegyes iratok 1761, 1763, 1784-1992, 0,97 ifm (1761-1866, 0,04 ifm - 1867-1944, 0,57 ifm - 1946-1992, 0,36 ifm)
    · Anyakönyvezés (bérmálási anyakönyvek ügyei) 1930-1961, 0,11 ifm

KFL.I.1. KALOCSAI ÉRSEKI HIVATAL: