Családkutatók figyelmébe

Az elmúlt évek tapasztalatai szerint kutatóink zöme családfakutató, az ő számukra szeretnénk a következőkben munkájukat segítő megjegyzésekkel, jó tanácsokkal szolgálni.

Családfakutatóink kedvenc forrásai az anyakönyvek. Levéltárunk gazdag anyakönyvi állománnyal rendelkezik, nagyobb részt másodpéldányok, kisebb részt eredeti anyakönyvek formájában, ill. mikrofilmen. 2009-től kezdődően a plébániákon őrzött eredeti anyakönyvek, valamint a levéltári másodpéldányok felhasználásával, továbbá bizonyos esetekben mikrofilm-másolatok szkennelésével digitális kutatói másolatok készítésére törekedtünk, és néhány év alatt több mint egymillió anyakönyvi képfelvétel készült levéltárunkban, melynek segítségével e-kutatás szolgáltatást indítottunk regisztrált felhasználóink számára. Ma már ez a szolgáltatás (Matricula-Historia-online) tartalmazza a legteljesebb "virtuális anyakönyvi anyagot", melynek eredetije fizikailag sokféle formában, számos településen, sok-sok plébánia és több levéltár őrizetében található, a történeti egyházmegye területén. A rendszer nagy előnye, hogy ez az óriási képállomány egy helyen elérhető, áttekinthető és kutatható. A praktikus használat (non-stop kutatási lehetőségek) mellett állományvédelmi okokból (a papír alapú anyakönyvek megkímélése végett) is az e-kutatást preferáljuk, és ajánljuk kutatóink figyelmébe.

Az anyakönyveknek fontos kiegészítő információi találhatók az Érseki Hivatal plébániákra vonatkozó iratai között, anyakönyvi javítások, kiegészítések, ill. felmentések formájában. A különféle névváltoztatások, törvényesítések stb. gyakran csak itt érhetők tetten, mivel azokat az anyakönyvi másodpéldányokban már nem regisztrálták, és az eredeti anyakönyvekbe sem minden esetben vezették be. A plébániák feudális kori irataiban ugyancsak értékes összeírások találhatóak a népességről, különböző szempontok-kérdőpontok szerint. Az utóbbi években ezeknek az iratoknak a digitalizálására is törekedtünk, hamarosan e-kutatás szolgáltatásunk részét képezik majd.
Fontos kiegészítést adhatnak időnként a szentszéki iratok. Nemcsak a házassági köteléki- és válóperek esetében, hanem pl. a háborúk után tömeges méreteket öltő holttányilvánítási perekben is. Gyakran beszédes forrásai ezek az akták, s a bennük található tanúvallomások a hősi halált halt személyek katonai szolgálatának, életük utolsó szakaszának.
Az érseki birtokok lakóinak esetében az úriszéki iratok, az urbáriumok és különféle gazdasági összeírások is bőséges lehetőséget adnak az egyes családok történetének-adatainak kutatására.