DIMISSIO SACERDOTUM

1734-1992, 0,23 ifm
Névváltozatok, rokonság: Receptio Sacerdotum, (Személynevek alatt is iktatták, ld. perszonális iratok.)
Keresőszavak: papok elbocsájtása, befogadása, excardinatio, incardinatio
Nyelv: 1866-ig latin, 1920-tól magyar és latin
A sorozat ismertetése: A papi személyek felszentelésükkel egy-egy egyházmegye vagy szerzetesrend keretei közt nyernek alkalmazást, s ezen intézmények elöljárói (püspökök, szerzetesi elöljárók) joghatósága alá tartoznak. Egyházmegyék és működési területek váltása csak az elöljárók engedélyével, azaz elbocsájtásukkal, illetve befogadásukkal történhet. A kalocsai egyházmegyével kapcsolatos elbocsájtások és befogadások (excardinatio, incardinatio) iratait tartalmazza a sorozat.
A távozásoknak és érkezéseknek sok oka lehetett. Egy-egy új érsek pl. általában hozott magával "kipróbált", megszokott munkatársakat, titkárt, segédszemélyzetet. Néhány egyházmegyés pap más egyházmegye területén lévő szemináriumba, egyetemre került tanárnak, de a háttérben állhatott akár fegyelmi ügy is.
1951 után külön gondot okozott a feloszlatott szerzetesrendek papjainak átvétele, elhelyezése a megszabott keretszámok miatt. Megjelentek a külföldre távozó személyek iratai, elbocsájtásai is, s a kényszeráthelyzések hátterében gyakran az Állami Egyházügyi Hivatal (ÁEH) állt. Egész kis személyes iratkötegek születtek, a perszonális levéltár anyagához hasonlóan, az egész életút dokumentumait begyűjtve.
A sorozatban feltűnő az 1866-1920 közötti hiány. Oka feltehetően az, hogy az egyes személyek nevére iktatva, a perszonális levéltárba kerültek ezek az iratok. Egyébként a közelmúltból, az 1980-as évekből is hiányoznak az iratok, valószínűleg szintén nem iratvesztésről, hanem inkább iktatási sajátosságról van szó.
Az anyag terjedelmi megoszlása: 1734-1817, 1847-1866, 0,02 ifm - 1920-1944, 0,06 ifm - 1945-1992, 0,15 ifm

KFL.I.1. KALOCSAI ÉRSEKI HIVATAL: