DISCIPLINA CLERI

1751-1992, 0,88 ifm
Névváltozatok, rokonság: Circulare, Generalia de Archidioecesis, ld. még Schematismus
Keresőszavak: papi fegyelem, -magatartás
Nyelv: 1870 előtt latin, majd magyar és latin vegyesen, 1900-tól nagyrészt magyar
A sorozat ismertetése: A papság fegyelmi ügyei, magatartása, erkölcse képezi a sorozat tárgyát. Fürdőzési szokásoktól, haj- és ruhaviselettől kezdve ide tartozott a világi hatóságokkal szemben tanúsított magaviselet, egyházi személyek kihallgatásának, tanúságának kérdése, egyházi és világi bíróságok hatáskörének ütközése stb. Részletes útmutatások, ajánlások születtek a papság számára az utazás módjáról, szolgálók alkalmazásáról, árvák örökbefogadásáról, kölcsönök felvételéről, káplán és plébános viszonyáról.
Megtalálhatjuk a fegyelmi vétségek miatt felfüggesztett papok ítéleteinek ismertetését is, s ezeket nemcsak az egyházmegyék határain belül tették közzé, hanem az egész országban körözték. Az 1840-es évektől egyre több a konkrét személyt érintő irat, majd a század végétől megjelennek a papi egyesületek, mozgalmak iratai is. 1912, 1941, 1951-ből fennmaradtak a papság személyi adatgyűjtő ívei, melyeket schematismus szerkesztése céljából, illetve központi utasításra (1951-ben az ÁEH számára) vettek fel. Az 1950-es évek jellegzetes anyaga után (papi igazolványok, munkakönyvek, disszidensek névsora, a papság államesküje) az 1970-es éveket követően újra megjelennek a papi lelkiségi mozgalmak, a különféle irányzatok dokumentációi (felszabadítás teológiája, békepapság, bulányisták, cölibátus-kérdés), és a papságról készített statisztikai jelentések.
További tagolódás, tételek:

    · Vegyes iratok 1751-1992, 0,65 ifm (1751-1858, 0,07 ifm - 1870-1944, 0,12 ifm - 1945-1992, 0,46 ifm)
    · Papság igazolása 1945-1949, 0,08 ifm (Az igazoló eljárásokkal kapcsolatos akták.)
    · A papság személyi adatai 1951. 0,10 ifm (Az ÁEH számára készült.)
    · Papság államesküje 1956-1958, 0,05 ifm (Nyilatkozatok az eskütételről személyenként, egyházmegyei jelentés az ÁEH-nak.)

KFL.I.1. KALOCSAI ÉRSEKI HIVATAL: