DISCIPLINA FIDELIUM

1739-1992, 0,74 ifm
Névváltozatok, rokonság: Generalia de Archidioecesis, Relationes, Disciplina Populi, Mores Populi, ld. még Cultus Divinus
Keresőszavak: hívek fegyelme, magaviselete, szokásai, erkölcsei, ünnepszegés, cigánypasztoráció, szekták, abortusz
Nyelv: latin, 1910-től magyar
A sorozat ismertetése: A papságéhoz hasonlóan a hívek fegyelmével, szokásaival és erkölcseivel kapcsolatos iratsorozatot is létrehoztak. A témák sora itt is egészen változatos: farsangi mulatságok keretei, játékai, énekei; szitkozódások büntetése; párbajok, lányterhességek jelentése; teendők ágyassági viszonyból születő gyermekek esetében; böjti fegyelem, húsvéti gyónás, ünnepek megszegése; halászat és egyéb tevékenységek lehetősége az ünnepnapokon stb. Külön csomóban találhatók az egyházmegyében előforduló remeték iratai 1761-1782 között. A feudális kor végeztével az iratok sora 1865-tel megszakad, majd 1891-1936 közötti iratok mennyisége is csekély, azok sem lettek "szabályosan" iktatva, hanem más tárgyszavak alól, javítással, ceruzás áthúzásokkal-átírásokkal áthozva. A tárgyszó alkalmazása az iktatásban tehát csak 1945 után volt következetes, az iratok terjedelmének zöme is ebből a korból származik.
A modern korban megjelennek a laikus munkatársak képzésének, a civil egyesületeknek, a cigánypasztorációnak, magzatvédelemnek az iratai. A témák sokoldalúságát jelzik pl. a "nyugaton elhalt magyarok" jegyzékei 1947-1950 között. A környezetvédelem is előfordul, mint a teremtett világ megőrzésének feladata, felmerül a szektakérdés, a szentségek kiszolgálásának egységességével kapcsolatos igények stb. A II. Vatikáni Zsinat kiemelte a világi hívek felelősségét, feladatait Isten népének, az egyháznak életében. Az ösztönző hatás a hívek feladatival kapcsolatos iratanyag terjedelmének növekedéséből is érezhető, különösen a rendszerváltás után.
Az anyag terjedelmi megoszlása: 1739, 1752, 1767-1865, 0,18 ifm - 1891-1936, 0,02 ifm - 1945-1992, 0,54 ifm

KFL.I.1. KALOCSAI ÉRSEKI HIVATAL: