DIVERSA

1880-1992, 1,38 ifm
Névváltozatok, rokonság: Generalia de Archidioecesis
Keresőszavak: különfélék, rádió, Tomori szobor, ünnepélyek, kiállítások, politika, külföldi pasztoráció, plébániai pecsétek
Nyelv: magyar, kevés latin és német
A sorozat ismertetése: A latin tárgyszót magyarul talán különféléknek lehetne fordítani. Valójában az iktatási rendszer kereteit meghaladó, annak tárgyszavai közé be nem sorolható ügyek alkotják a sorozatot. Ennél közelebbi, jellegzetesebb meghatározást viszont nehéz adni, éppen az ide tartozó iratok sokfélesége miatt. Harangfelfüggesztési módszerektől kezdve a selyemfonó munkásainak helyzetén át egészen az árvízkárosultak megsegítéséig vagy éppen a Vatikáni Magyarországi Okirattár kiadásáig, kolera ellen használatos receptekig szinte minden megtalálható. Ha mégis valamiféle csoportosítást szeretnénk tenni, ki kell emelni a szoboravatások, emlékünnepélyek, versenyek (pl. újvidéki repülőverseny 1913-ból) kapcsán egybegyűlt iratanyagot, ezt viszonylag rendszeresen ide iktatták. Témájában talán ide kapcsolható még a főpapi portrék festésével, ajándékozásával kapcsolatos anyag, pl. Haynald Lajos portréjának ajándékozása az Erdélyi Katholikus Státus részére 1896-ban.
Van egy politikai jellegű vonulata is az iratoknak. Képviselőválasztási korteskedésről, pestmegyei alispáni szék betöltéséről, közgyűlések tárgysorozatáról is olvashatunk, és tágabb értelemben bőven találhatók még közérdekű, közhasznú iratok, pl. csalók hírének körözéséről, gyermekek nyaraltatásáról, akadémiai igazgatótanácsi ülésről, párizsi világkiállításra és más kiállításokra kölcsönzött anyagokról.
Az egyházkormányzathoz közelebb eső témák is előfordulnak, pl. anyakönyvi adatok bekérése, ezzel kapcsolatban vallási adatok szolgáltatása a Központi Statisztikai Hivatalnak (KSH); jelentések a szórványmagyarság pasztorációjáról (Amerikában, Moldvában vagy akár a kikötőkben); üdvözletek főpapi beiktatások, jubileumok alkalmából; adatgyűjtés plébániákról (pl. a Csanádi Egyházmegye plébániai pecsétjeinek lenyomatai megvannak 1911-ből).
Erősen jelen van a helytörténet, az érsekség Kalocsához fűződő kapcsolata, részben a már említett programok, ünnepélyek révén, de ezenkívül megtalálhatók pl. egy tervezett Kalocsai útmutató (értsd útikönyv) iratai 1935-ből, a város és benne az érsekség intézményeinek bemutatásával, beleértve uradalmát (ménesét, marhatenyésztését, komló-, szőlő- és gabonatermesztését) is. 1938-ból származnak a város régi pecsétjének iratai, melyet Kujáni Ferenc kanonok vett meg 32 pengőért a városi múzeum számára.
Az idők során változott, hogy mennyire éltek a Diversa iktatási lehetőségével, és mennyire értelmezték tágan a többi tárgyszót, hiszen ha belegondolunk, az ismertetett iratok jó részét besorolhatták volna az Egyházművészet, Jubileum, Disciplina Fidelium, Beneficientia, Politika, Personalia stb. címszavak alá. A sorozat döntő része az 1920-1950 közötti időszakból származik, ekkoriban tehát szívesen éltek a Diversa nyújtotta iktatási lehetőséggel, míg 1950 után az anyag jelentősen megfogyatkozik, s az 1970-es évektől a tárgyszó tulajdonképpen alig létezik.
További tagolódás, tételek:

    · Vegyes iratok 1880-1992, 1,30 ifm (1880-1944, 1,09 ifm - 1945-1992, 0,21 ifm)
    · Tomori Pál szobra Kalocsán 1926-1938, 0,01 ifm (A szoborállítással, avatással kapcsolatos iratok.)
    · Rádió 1934-1949, 0,01 ifm (A rádió mint pasztorációs eszköz használatával kapcsolatos iratok.)
    · Bittner Lajos 1936-1941, 0,06 ifm (Ötvösművész volt, ereklyetartókat, miseruhákat készített az egyházmegye számára.)

KFL.I.1. KALOCSAI ÉRSEKI HIVATAL: