DISTRICTUALIA, VICEARCHIDIACONALIA

1748-1992, 1,57 ifm
Névváltozatok, rokonság: Visitatio Districtualis, Relationes de Visita Vice-Archi-Diaconali, Reflexiones de Visitatione Districtuali, Notarialia, Notarius Districtus, Districtus + helynév, ld. még Informationes, Acta Congregationum és a plébániák vizitációs aktáit is.
Keresőszavak: esperes, főesperes, espereskerület, esperesi látogatás, esperesi jelentés, esperesi kinevezés Nyelv: latin, 1900-tól magyar (ld. még a tételeknél)
A sorozat ismertetése: Az főegyházmegye kormányzatának fontos "igazgatási egységei" voltak az espereskerületek. Az egyházmegye területe három főesperességre, és azon belül számos esperességre oszlott. Határaik, számuk, beosztásuk az idők során többször is változott, funkciójuk viszont állandó maradt. Az esperesek rendszeresen látogatták a területükhöz tartozó plébániákat, tapasztalataikat jelentésekben összegezték. Odafigyeltek a főpásztori utasítások végrehajtására, begyűjtötték a központ által kért információkat, első fokon ellenőrizték, véleményezték a számadásokat, stb. Összefogták a kerületi papság közös munkáját, pl. a korónák hagyományos találkozásain vagy akár iskolai téren, az egyházi iskolák látogatásával, tanfelügyelői munkájukkal. Szerteágazó tevékenységüket természetesen nem képes összefogni ez az egyetlen sorozat, megtalálhatók nyomai a plébániai, iskolai iratok között éppúgy, mint más egyházkormányzati tárgyszavak anyagában. Jelen sorozatunkat két tárgyszóként is itatták, az 1890-es évekig Districtus + helynév, utána 1950-ig Vicearchidiaconalia, majd végül Districtualia címen szerepelt, az iratanyag azonban láthatóan folytonos, csupán az esperesek személyéről (vicearchidiaconus) az espereskerületre (districtus) helyeződött a hangsúly.
A sorozat iratai egyrészt az esperesek kinevezésével, munkájuk, feladataik szabályozásával kapcsolatos. Megtalálhatók itt a szabályzatokon túl az utazásaik költségeinek elszámolásai, illetményük iratai is. A kinevezések pedig nemcsak esperesi kinevezéseket jelentenek, a feladatok sokasodásával helyettes espereseket, kerületi jegyzőket is kineveztek. A vegyes iratok tartalmazzák az espereskerületek beosztásának változásait is.
Terjedelmében is jelentős része a sorozatnak az esperesi látogatások anyaga. A kerületekről írt összegző jelentések találhatók itt sokféle témában (jelentések káplánokról, plébániákról, számadásokról, egyesületekről stb.), az egyes plébániák külön készített visitatiós aktái viszont a plébániai anyagokhoz kerültek. 1867-1944 között a korábbiakhoz képest jelentősen megfogyatkozott e jelentések tömege, ennek fő oka, hogy az 1850-es évek közepétől az esperesek által kerületük papságáról készített, Informationes de Curatis, Informationes tabellaris címet viselő táblázatos jelentések külön tárgyszó, az Informationes alatt gyarapodtak. Elsősorban tehát az egyedi, szöveges jelentések, ill. a Tabellaris relatio de visitatione vice-archi-diaconalis c. jelentések maradtak itt.
További tagolódás, tételek:

    · Vegyes iratok 1748-1992, 0,94 ifm latin, 1880-tól latin és magyar, 1900-tól nagyrészt magyar. (1748-1865, 0,18 ifm - 1869-1944, 0,29 ifm - 1945-1992, 0,47 ifm)
    · Jelentések esperesi látogatásokról 1766-1961, 0,63 ifm latin, kevés magyar csak az 1940-es évektől. (1766-1863, 0,29 ifm - 1867-1943, 0,13 ifm - 1944-1961, 0,21 ifm)

 

KFL.I.1. KALOCSAI ÉRSEKI HIVATAL: