Dr. Lakatos Andor 1989-1990 segédlevéltáros, 1995-től levéltárvezető

Született: Kalocsa, 1968. Nős, három gyermek apja, Kalocsán él.
Tanulmányok, ösztöndíjak: 1987: kecskeméti Piarista Gimnázium, érettségi. 1990-1995: ELTE BTK történelem-levéltár-történeti muzeológia szakos hallgató, 1995: történelem tanári oklevél, 1997: levéltáros-történeti muzeológus diploma. 1996-1999: ELTE BTK 19-20. sz-i Magyar Történeti Doktori Iskola (PhD) hallgatója, 2004: PhD fokozat megszerzése (ELTE, történelemtudományok, 19. századi magyar történelem szakterületen). 1992: Osztrák Külügyminisztérium ösztöndíja a Bécsi Egyetem nyári egyetemén (Strobl), 1995: Osztrák Magyar Akció ösztöndíja a Osztrák Állami Levéltárban. 1997-1999: Faludi Ferenc Akadémia ösztöndíja. 2002-2003: MTA-Sasakawa Alapítvány ösztöndíjasa, 2004: Janineum kutatói ösztöndíj Bécsben.
Díjak, elismerések: 2007: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Tudományos Díja, 2011: Az Év Kutatóhelye Díj (KFL), 2012: Pauler Gyula Díj, 2013: Az Év Levéltára Díj (KFL), 2015: Kalocsa Város Tudományos Munkáért - Tóth Mike Díj, 2015: Az Év Levéltári Kiadványa díj (KFL), 2016: Magyar Arany Érdemkereszt - polgári tagozat, 2017: Az Év Levéltári Kiadványa díj (KFL), 2019: Az Év Kutatóhelye Díj (KFL, internetes kutatóhely kategóriában)
Levéltári munkakörök: 1989-1990: segédlevéltáros a Kalocsai Érseki Levéltárban, 1995-től levéltárvezető a Kalocsai Érseki és Főkáptalani Levéltárban, az intézmény neve 2002-től Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár (KFL).
Egyéb megbízatások: 1998-tól: a NKÖM megbízásából levéltári szakfelügyelő a nyilvános magánlevéltárakban, 2000-től gyűjteményvezető a Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjteményekben. 2006-2009, 2010-2012: megbízott kincstárvezető a Kalocsai Érseki Kincstárban, 2010-2017: főiskolai docens, 2017-től kinevezett főiskolai tanár a Tomori Pál Főiskola bölcsészettudományi tanszékén.
Egyesületi tagság és tevékenység: 1996-tól: Magyar Levéltáros Egyesület (MLE) és a Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete (MELTE) tagja, 1998-2002: a MELTE Intézőbizottságának póttagja, 2000-2008: MLE választmányának tagja, 2002-2018: a MELTE Intézőbizottságának tagja, 2002-2006 között az Egyesület titkára. 2006-2018: MELTE gazdasági ügyintéző. 2006: MTA-SZAB Modernkori Egyháztörténeti Munkabizottsága, alelnök. 2008-2016: Egyházi Muzeológusok Egyesülete (EME) tagja.
Nyelvismeret: Angol (közép) német (közép), latin (forrásolvasás).
Külföldi levéltári jártasság, kutatás: Osztrák Állami Levéltár, Gyulafehérvári Érseki Levéltár.
Hobbi: egyházzene, kórusének (1989 óta a Kalocsai Főszékesegyházi Kórus tagja)

 

Publikációs jegyzék:
Könyvek, önállóan megjelent kiadványok:

 • A Kalocsai Főszékeskáptalan Levéltára (repertórium). Kalocsa, 1998. 174 o. Kalocsai Múzeumi Értekezések 4. (Megjelent a káptalan újjászervezésének 260. évfordulóján, történeti bevezetőt, levéltárismertetőt és káptalani archontológiát is tartalmaz.)
 • Ki kicsoda az egyházi levéltárakban? Egyházi levéltárosok, egyházi levéltárak az ezredfordulón. MELTE, Kalocsa, 2000. 104 o. A Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesületének kiadványai 2.
 • 1848/49 és ami utána következett... Válogatott dokumentumok a Kalocsai Érseki Levéltár 1848-1851 közötti anyagából (Forráskiadvány). Kalocsa, 2001. 246 o. (Szerk. Sarnyai Csabával együtt.) A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 1.
 • A Kalocsai Érseki Levéltár. Levéltárismertető. Kalocsa, 2002. 341 o. (Szerk. Lakatos Adéllal és Szabó Attilával együtt.) A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 2.
 • A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye történeti sematizmusa 1777-1923. Kalocsa, 2002. 486 o. A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 3.
 • Ki kicsoda az egyházi levéltárakban? Egyházi levéltárosok, egyházi levéltárak 2003-ban. MELTE, Kalocsa, 2003. 128 o. A Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesületének kiadványai 4.
 • A Kalocsai Érseki Kincstár – ismertető füzet, (Szerk. Lakatos Adéllal együtt) Kalocsa, 2008. 24 o. Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 5.
 • A Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár térképtára 1749-1945. (DVD kiadvány, szerk. Lakatos Andor) KFL-Arcanum Adatbázis Kft. 2009. Mintegy 826 leírási tétel, 1500 db térkép leírását és szkennelt képanyagát tartalmazza.
 • A Kalocsai Érsekség 100 esztendeje (1909-2009). A Kalocsa-Bácsi Érsekségtől a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyéig. Kiadó: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye, 2009. Nyomdai előkészítés: Remény Kiadó, Pozsony. 552 o. I. rész: A változások évszázada - fejezetek a Kalocsai Főegyházmegye 20. századi történetéből 1909-1999. 5-464.o.
 • A Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár (KFL) - levéltárismertető. Szerk.: Lakatos Andor. Megjelent az Év Levéltára Díj átvétele alkalmából, Kalocsa, 2013. A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 6. 36 o.
 • Mária-enciklopédia, Kalocsa, 1950. Forráskiadvány és adattár. Szerk.: Lakatos Andor. Kalocsa, 2015-2016. A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 11. 455 o.
 • A Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár (KFL) - levéltárismertető füzet (második, bővített kiadás). Szerk.: Lakatos Andor. Kalocsa, 2016. A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 12. 40 o.
 • A kalocsai érseki uradalom erdőinek kezelési utasítása a 18. század végén. Forráskiadvány. (Instructio respectu manipulationis sylvarum in dominio archiepiscopali Colocensi.) Szerk.: Lakatos Andor, Kalocsa, 2017. Kiadó: Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár. A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 14. 184 o.
 • Archives of the Archdiocese of Kalocsa (AAK) - archives presentation booklet. Edited by: Lakatos Andor, English translation: Tóth Noémi Ilona, Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 12. Publisher: Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár, Kalocsa, Hungary, 2018.40 p.
 • Historisches Archiv der Erzdiözese Kalocsa (AEK) - Archivübersicht. Bearbeitet von: Andor Lakatos, Deutsche Übersetzung: Edina Krausz, Zsolt Szarvas. Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 12. Herausgeber: Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár, Kalocsa, Ungarn, 2018, 44 p.
 • Arhiv Kalačke nadbiskupije (AKN) – Arhivski vodič [PDF]. Urednik: Lakatos Andor, Prijevod: Mačković Papp Márta. Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 12. Izdavač: Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár, Kalocsa, 2018.40 p.
 • L’Archivio Arcidiocesano di Kalocsa (AAK) – guida all’archivio [PDF]. A cura di: Andor Lakatos, Traduzione: Melinda Mihályi. Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 12. Editore: Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár, Kalocsa, Hungary, 2018. 40 p.

 
Tanulmánykötetekben, folyóiratokban megjelent munkák:

 • Haynald Lajos közéleti és politikai tevékenysége. In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 7. évf. (1995) 3-4. sz. 97-150. o.
 • A Kalocsai Érseki és Főkáptalani Levéltár bemutatása. In: Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete konferenciája 1997. Nyíregyháza, 1998. 75-87. o.
 • Papi sorsok 1848-49-ben a Kalocsa-Bácsi Főegyházmegyében. In: Vigilia 63. évf. 1998/10. 746-752. o.
 • A Kalocsa-Kecskeméti érseki és főkáptalani levéltár bemutatása. In: Janka György (szerk.) Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete Konferenciája: Nyíregyháza, 1997. augusztus 27. Nyíregyháza, Görögkatolikus Püspöki Levéltár, 1998. 75-82. o. (A Hajdúdorogi Görög Katolikus Püspöki Levéltár kiadványai 2.
 • Die Vorführung des Erzdiözesen und Domkapitelsarchivs von Kalocsa-Kecskemét. In: Janka György (szerk.) Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete Konferenciája: Nyíregyháza, 1997. augusztus 27. Nyíregyháza, Görögkatolikus Püspöki Levéltár, 1998. 83-86. o. (A Hajdúdorogi Görög Katolikus Püspöki Levéltár kiadványai 2.)
 • Plébániák szervezése a dualizmus kori Kalocsa-Bácsi Főegyházmegyében. In: Fiatal egyháztörténészek írásai. Szerk.: Fazekas Csaba. Miskolc, 1999. 160-171.o.
 • A Kalocsai Érseki és Főkáptalani Levéltár gyűjteménye, feltárása. In: Helyismereti könyvtárosok V. országos tanácskozása (Kiskunhalas-Kalocsa, 1998. július 15-17.) MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete, Szentendre, 1999. 46-54.o.
 • Közvetítés és kiegyenlítés - Haynald Lajos szerepe az autonómia mozgalom 1868-1871 közötti szakaszában. In: Állam és egyház a polgári átalakulás korában Magyarországon (1848-1918). Szerk.: Sarnyai Csaba Máté, Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, Budapest, 2001. (METEM könyvek 29.) 119-130.o.
 • Megjegyzések egy készülő forráskiadvány margójára. (Sarnyai Csabával együtt) In: Egyháztörténeti Szemle II/2. (2001) 93-102.o.
 • Bachruch Károly: Szent István király ereklyetartó hermája. Budapest, 1896. (Katalógus 2.2.) In: Cséfalvay Pál, Maria Antonietta De Angelis (szerk.) A magyar kereszténység ezer éve: Hungariae Christianae millennium: Vatikáni Múzeumok, Vatikánváros, 2001. október 10 - 2002. január 12.; Magyar Nemzeti Múzeum, 2002. február - 2002. május.  Budapest: Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, 2001. 259-260. o.
 • A kalocsai érseksír leletei XI-XII. század (kehely, paténa, pedum). (Katalógus 2.13.) In: Cséfalvay Pál, Maria Antonietta De Angelis (szerk.) A magyar kereszténység ezer éve: Hungariae Christianae millennium: Vatikáni Múzeumok, Vatikánváros, 2001. október 10 - 2002. január 12.; Magyar Nemzeti Múzeum, 2002. február - 2002. május. Budapest: Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, 2001. 272-275. o.
 • Beszámoló a katolikus levéltárak közelmúltjáról (adatok és feladatok, kiadványok, segédletek alakulása az elmúlt évtizedben) In: „Hogy mindnyájan egyek legyenek…” Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete – tíz év az egyházi levéltárak szolgálatában. Szerk.: Szabadi István, MELTE, Debrecen, 2003. 33-38.o.
 • A Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár története évszámokban. In: A levéltárügy múltja, jelene, jövője. VII. Levéltári Nap, 2002. szeptember 3. Szerk.: Dr. Dobos Gyula, Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára, 2003. 62-70.o.
 • Haynald Lajos kalocsai érsek és az I. Vatikáni Zsinat. In: Kút (Az ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola kiadványa) 2. évf. 2-4. szám, Fiatal egyháztörténészek konferenciájának előadásai 2003. okt. 28. 7-33.o.
 • A katolikus levéltárak. Múlt és jelen. In: Levéltári Szemle LIV. évf. 2004/2. 51-59.o.
 • „Thousand years in Europe” Church Archives of Hungary. Edited by the Association of Hungarian Church Archivists (MELTE), Debrecen, Hungary, 2004. 16 o. (A magyar szöveg írása Dr. Horváth Erzsébettel és Dr. Szabadi Istvánnal együtt.)
 • Internet és levéltár. (Katona Csabával, Körmendy Lajossal, Kerekes Dórával együtt) In: Levéltári Szemle LV. évf. 2005/1. 3-24.o.
 • Ismertető a katolikus egyházi levéltárakról. In: Magyarországi levéltárak. Magyar Levéltárosok Egyesülete (MLE), 2004. (Felelős szerkesztő: Bana József) 92-110.o.
 • Haynald Lajos mint erdélyi püspök (1851-1864). In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 17. évf. (2005) 1-2. sz. 83-120.o.
 • Forintos Attila: A Székesfehérvári Székeskáptalan. Adattár 1777-2004.Könyvismertető In: Levéltári Közlemények 76. évf. (2005) 1. szám, 232-234.o.
 • Patachich Ádám mint főpap - a nagyváradi püspöki és kalocsai érseki széken (1759-1784). In: Patachich Ádám érsek emléke. Szerk.: Lakatos Adél, Kalocsa, 2005. 25-39.o.
 • „Ezer éve Európában...” Egyházi levéltárak Magyarországon. Magyarországi Levéltárosok Egyesülete, Debrecen, 2005. [2006] (Az információs-ismeretterjesztő füzet szövegének írása Horváth Erzsébettel és Szabadi Istvánnal együtt.)
 • Kalocsa bíboros érseke, Haynald Lajos (1816-1891) és az oktatásügy. In: Szent László Általános Művelődési Központ Évköny 2006, Baja. 8-16.o.
 • Kalocsa bíboros érseke, Haynald Lajos (1816-1891) életútjának forrásai. In: Magyar Levéltárosok Egyesülete 2005. évi vándorgyűlése Eger, augusztus 22-24. Szerk.: Bilkei Irén. MLE, Budapest, 2006. 107-114.o.
 • Tájékozató a határon túli elnéptelenedő egyházközségeknél lévő magyar irategyüttesek megmentésének 2002-2005. évi NKÖM pályázati támogatásáról. In: Magyar Levéltárosok Egyesülete 2006. évi vándorgyűlése Veszprém, augusztus 28-30. Szerk.: Bilkei Irén. MLE, Budapest, 2007. (277-281)
 • Szép Ferenc a kalocsai források tükrében. In: Meggyőződésem parancsolja. Szép Ferencz emlékére Szerk.: Biacsi Antal, Keresztény Értelmiségi Kör megbízásából kiadja az Agapé Könyvkiadó Kft. Szabadka, 2007. 85-128.o.
 • Gróf Zichy Gyula a kalocsai érseki széken (1923-1942). In: Emlékkötet Zichy Gyula tiszteletére, szerk. Horváth István – Kikindai András. Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány – Pécsi Püspökség, Budapest-Pécs 2007. 111-133.o.
 • Egyházi levéltárak Magyarországon a 21. század elején – fordulóponton? In Levéltári Szemle LVII. évf. 2007/3. szám 4-16. o.
 • Az anyakönyvek kutatásának tapasztalatai és lehetőségei az egyházi levéltárakban. in A Magyar Levéltárosok Egyesülete 2007. évi vándorgyűlése (Nyíregyháza, 2007. aug. 22-24.) Szerk. Bilkei Irén, MLE, Bp. 2008. 155-167.o.
 • A Kalocsai Érseki Kincstár - ismertető (Lakatos Adéllal együtt) in Magyar Múzeumok 2007/4. 30-33.o.
 • Ein Blick in die Welt der Ungarischen Kirchenarchive nach 2000 – allgemeine Übersicht der Ungarischen Kirchenarchive, in Scrinium – Zeitschrift des Verbandes Österreichischer Archivarinnen und Archivare Band 61/62. (2007/2008) 232-246 pp.
 • Fejezetek a Főegyházmegye 20. századi történetéből – történeti áttekintés. in A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye almanachja. Kalocsa, 2008. 13-47.o.
 • Az egyházi levéltárak (nyilvános magánlevéltárak adatbázisai), in Levéltári adatbázisok összefoglaló elemzése (az NKA Levéltári Szakmai Kollégiuma megbízásából alakult munkabizottság jelentése) Budapest, 2008. február – 52-60.o. Ld. BFL honlapján: http://195.111.134.244/data/files/184017691.pdf
 • Az egyházi anyakönyvek digitalizálásának lehetőségei. Módszertani tanulmány, Az NKA megbízásából készült módszertani tanulmány 2008-ban, levéltárunkban készült, társszerzői Biszak Sándor és Vajk Ádám. Közölve a Magyar Levéltárosok Egyesülete honlapján: http://www.leveltaros.hu/akvi_tanulmany.pdf (az említett cím ma már nem működik, a szöveg jelenlegi elérhetősége: https://archivum.asztrik.hu/sites/default/files/letoltesek/akvi_tanulman...

 • Jezsuita oktatás-nevelés Kalocsán (1860-1948). In: Múlt és jövő. A magyar jezsuiták száz éve (1909-2009) és ami abból következik. Szerk.: Molnár Antal és Szilágyi Csaba, METEM, Budapest, 2010. 75-93.o.

 • Trianon árnyékában. Statisztikai adatok és megfigyelések a Kalocsai Főegyházmegye 20. századi történetéhez. In: Dr. Bábel Balázs: Hit, erkölcs, történelem. Porta Könyvek, Farkas Galéria Bt., Kecskemét, 2010. 87-98.o.

 • Közösségkutatás a 21. században - Communio-projekt Kalocsán. In: Bácsország (Vajdasági honismereti szemle) 2011/2. (57. szám) 147-148.o.

 • Liszt Ferenc és Haynald Lajos – egy 19. századi barátság emlékei Kalocsán. In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 2011/1-2. 101-112.o.

 • Anyakönyvek digitalizálásának tapasztalatai Kalocsán. In: Turul, 85. kötet, 2012/1. füzet, 33-35.o.

 • Az egyházmegyei sematizmusok, körlevelek használatának lehetőségeiről - kalocsai tapasztalatok alapján. In: A 20. század egyház- és társadalomtörténetének metszéspontjai. Tanulmányok a Pécsi Egyházmegye 20. századi történetéből. Szerk.: Bánkuti Gábor, Varga Szabolcs, Vértesi Lázár. Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pécsi Egyháztörténeti Intézet, Pécs, 2012. Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis VIII. 57-63.o.

 • Egy tevékeny életút a szolgálatkészség jegyében - Dóka Klárára emlékezünk. In: Levéltári Szemle, 62. (2012) 4. szám. 89-90.o.

 • Egyházmegyei zsinatok (szinódusok, konferenciák, tanácskozmányok) az újkori Kalocsa-Bácsi Főegyházmegyében. In: Katolikus zsinatok és nagygyűlések Magyarországon a 16-20. században Budapest-Pécs, 2014. Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis X. 201-215.o.

 • Szűz Mária tiszteletéről 1951-ben, a Kalocsai Főegyházmegyében. In: Határjelek és hagyásfák. A hetvenedik életévébe lépő Bárth János tiszteletére írott tanulmányok. Szerk. Kothencz Kelemen, Baja, 2014. Bajai Dolgozatok 18. 605-616.o.

 • Dr. Udvardy József (1911-2000) kézirathagyatéka Kalocsán. In: Emlékkönyv Dr. Udvardy József tiszteletére és Dr. Udvardy József Adatok a jánoshalmi iskola történetéhez című írása. Szerk.: Dr. Csőke Sándor, 2014. 15-16.o.

 • A Magyar Katolikus Egyház levéltárai. In: Magyarország Levéltárai 2014. Szerk.: Hermann István, Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, 2015. 92-103.o.

 • Csáky Imre, körösszegi és adorjáni gróf (1672-1732). In: Katolikusok Debrecenben 1715-2015. Szerk.: Takács József, Debrecen, 2015. 409-413.o.

 • Félretett akták Kalocsa bíboros érseke, Haynald Lajos (1816-1891) fiókjából. In: Episcopus, Archiabbas, Benedictinus, Historicus Ecclesiae. Tanulmányok Várszegi Asztrik 70. születésnapjára. Szerk.: Somorjai Ádám OSB, Zombori István. Budapest, 2016. METEM Könyvek 85. 307-314.o.

 • "A nagy háború árnyékában" - a kalocsa-bácsi főegyházmegye a szerb megszállás idején (1918-1921). In: A szerbek Magyarországon 1918-1921, szerk.: Zombori István, METEM, HEH, Budapest, 2016. 149-180. o.

 • Az anyakönyvek kutatásának tapasztalatai és lehetőségei az egyházi levéltárakban - egy kérdőíves felmérés eredményei. In: Levéltári Szemle, 67. évf. 2017. 1. sz. 16-22.o.

 • Mária-enciklopédia 1950-51, 2015-16. Szűz Mária tiszteletének forrásairól – egy könyv születése kapcsán. In: Tudományos Mozaik 13. kötet, 2017. Tomori Pál Főiskola, 24-30. o.

 • Első világháborús források feltárása a Kalocsai Főegyházmegyei Levéltárban. In: Bácsország (Vajdasági Honismereti Szemle) 2018/2. (83. szám) 51-56.o.

 • Tudomány és művészet egy kiemelkedő 19. századi főpap életében: Haynald Lajos (1816-1891), a tudományok művésze és a művészetek tudósa. In: Fata, Ildikó; Kissné, Budai Rita; Kromják, Laura (szerk.) Kaleidoszkóp: Jubileumi Tanulmánykötet a Tomori Pál Főiskola fennállásának 15. évfordulója alkalmából. Budapest, Magyarország : Tomori Pál Főiskola, (2019) pp. 48-70.

 • Országos hírű nagygimnázium egy alföldi kisvárosban – jezsuita sikertörténet Kalocsán (1860-1920). In: Csanádi-Bognár, Szilvia; Fata, Ildikó; Kromják, Laura (szerk.) Határtalan tudomány. Tanulmánykötet a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából. Budapest, Magyarország : Tomori Pál Főiskola, (2019) pp. 167-179.

 • Kalocsa kora középkori "erőteréről", egy 18. századi térkép kapcsán. In: Somorjai, Ádám; Somorjai, Gabi (szerk.) Laborator assiduus : a 70 éves Zombori István köszöntése. Budapest, Magyarország : Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, (2019) pp. 141-147.

 • Tömeges digitalizálás az egyházi levéltárakban - megfigyelések, következtetések. In: Szabó, Panna; Székelyné, Török Tünde (szerk.) Hagyományok és kihívások VII. : Országos Könyvtárszakmai Nap, 2018. Budapest, Magyarország : ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, (2019) pp. 59-68.

 • Tömeges digitalizálás az egyházi levéltárakban - megfigyelések egy kérdőíves felmérés alapján. In: LEVÉLTÁRI SZEMLE 69 : 2 pp. 20-31. (2019)

 • XI-1-5: Ludwig Haynald 1867-1891. In: Die Bischöfe der Donaumonarchie 1804 bis 1918. Ein amtsbiographisches Lexikon. Hrgs. Rupert Klieber, Band I. Duncker&Humblot, Berlin, 2020. 319-328. (Lexikon-szócikk)

 • XI-1-6: Georg Császka 1892-1904. In: Die Bischöfe der Donaumonarchie 1804 bis 1918. Ein amtsbiographisches Lexikon. Hrgs. Rupert Klieber, Band I. Duncker&Humblot, Berlin, 2020. 328-335. (Lexikon-szócikk)

 • XI-1-7: Julius Városy 1906-1910. In: Die Bischöfe der Donaumonarchie 1804 bis 1918. Ein amtsbiographisches Lexikon. Hrgs. Rupert Klieber, Band I. Duncker&Humblot, Berlin, 2020. 335-340. (Lexikon-szócikk)

 • XI-1-8: Arpad Leopold Várady 1914-1923. In: Die Bischöfe der Donaumonarchie 1804 bis 1918. Ein amtsbiographisches Lexikon. Hrgs. Rupert Klieber, Band I. Duncker&Humblot, Berlin, 2020. 340-345. (Lexikon-szócikk)

 • Tudomány és művészet Haynald Lajos (1816-1891) bíboros, kalocsai érsek életében In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 30. évf. (2018) 3-4. szám (2020-ban jelent meg) 5-34. o.

 • Digitalizálás, e-kutatás Kalocsán (2009-2019) In: Levéltári Szemle 70. évf.2020/1. szám, 40-66.o.

 • Jekelfalusy Vince székesfehérvári püspök és az I. vatikáni zsinat. In: A Székesfehérvári Egyházmegye ünnepi névtára Spányi Antal megyés püspök születésének 70. évében, az Úr 2020. esztendejében. Szerk. Mózessy Gergely, Pestiné Paics Marianna, Székesfehérvári Egyházmegye, Székesfehérvár, 2020. 21-35.o.

 • Megjelent a Szent László ÁMK jubileumi évkönyve (könyvismertető). In: Bajai Honlpolgár 2020. december XXXI. évf. 12. (361. szám) 21-22. o.

 Kiállítások rendezése:

 • A Kalocsai Főszékeskáptalan 260 éve. Időszaki kiállítás rendezése a kalocsai Viski Károly Múzeumban 1998. augusztus 14-1999. június 28.
 • A Szent Korona évezrede. Koronázási ékszereink és a királykoronázások története, irodalma. A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár milleniumi időszaki kiállításának rendezése 2000. október 23- november 24.
 • Az ezer éves Kalocsai Főegyházmegye. Az Érseki Kincstár új állandó kiállítása Kalocsán, Katona István történetíró-kanonok házában. (Részvétel a rendezésben.) Megnyílt 2002. május 15-én, megszűnt a Kincstár átszervezésével és költözésével, 2017 januárjában.
 • A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár története. Állandó kiállítás a Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtárban. (Részvétel a rendezésben.) Megnyílt 2002. augusztus 25.
 • „Nándorfehérvár emlékezete 1456-2006” c. időszaki kiállítás rendezése az Érseki Kincstárban, a nándorfehérvári diadal 550. évfordulójának tiszteletére. 2007. május 15-június 30.
 • A Kalocsai Érsekség 100 esztendeje (1909-2009) c. időszaki kiállítás rendezése az Érseki Kincstárban. 2009. június - október

Lektorálás, közreműködés:

 • A Kiskunfélegyházi Szent István Plébánia 125 éve (1885-2010). Kiskunfélegyháza, 2010. 199 o. (lektorálás)
 • Kálmán Peregrin OFM: Dokumentumok Grősz József kalocsai érsek hagyatékából (1956-1957) Szent István Társulat, 2011.(lektorálási munka).
 • Fehér Zoltán: Bátyai nemesek és nemesi közbirtokosság a XVIII-XX. században. Kalocsa, 2013. (lektorálás)
 • Patachich Ádám érsek 1784-es hagyatéki leltára (forráskiadvány). Szerk.: Lakatos Adél. Kalocsa, 2013. A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 7. 122 o. (Latin nyelvű források átírása-fordítása)
 • Tóth Tamás: A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye 18. századi megújulása Patachich Gábor és Patachich Ádám érsekek idején (1733-1784). A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 8. METEM, HEH, KFL, Kalocsa-Budapest, 2014. 493 o. (lektorálás)
 • Kalocsai Kincsestár. Válogatás a Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények egyházművészeti anyagából. Kalocsa, 2015. Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 10. 150 o. (lektorálás)
 • Kiss Csaba, Varga Józsefné: Kecel és Imrehegy katolikus öröksége. Kecel, 2018. 343 o. (lektorálás)