Lakatos Adél (sz. Kiss Adél) 1997-2002 között, majd 2017-től levéltáros

Született: Budapest, 1972. Férjezett, három gyermek anyja, Kalocsán él.
Tanulmányok, ösztöndíjak: 1990: Patrona Hungariae Gimnázium, Bp., érettségi. 1990-1995: ELTE BTK történelem-levéltár-történeti muzeológia szak, 1995: történelem tanári oklevél, 1996: levéltáros, történeti muzeológus diploma. 1995: Osztrák Magyar Akció ösztöndíja a Osztrák Állami Levéltárban. 2004-2005: középfokú műtárgyvédelmi asszisztensi tanfolyam (Magyar Nemzeti Múzeum).
Munkahely, beosztás: 1995-1997: Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár, segédkönyvtáros. 1997: Kalocsai Érseki Gazdasági Levéltár, levéltáros. 2001-2002: Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár, levéltáros. 2002-2016: a Kalocsai Érseki Kincstár vezetője, a levéltárban alkalmanként kisegít. 2017-től Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár, levéltáros.
Nyelvismeret: Német (közép), francia (közép), olasz (alap)
Külföldi levéltári jártasság, kutatás: Levéltári gyakorlat az Osztrák Állami Levéltárban.
Érdeklődés: XIX. sz-i nőnevelés, nőtörténet, dualizmus kori kultúrtörténet.

Publikációk:

 • Kalocsa lakossága a 18. századi anyakönyvek tükrében in: Kalocsa történetéből, szerk.: Dr. Koszta László, Kalocsa, 2000. 209-241.o.
 • A Kalocsai Érseki Levéltár. Levéltárismertető. Szerk.: ~ ~, Lakatos Andor, Szabó Attila, Kalocsa, 2002. A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 2. 341 o.
 • Keresztély Ágost, Kollonich Lipót, Veranchich Antal  in: Esztergomi érsekek 1001-2003. Szerk.: Beke Margit, Szent István Társulat, Budapest, 2003. 261-268, 319-326, 326-331.
 • Géderlak rövid története. Géderlak, 2004. 193 o.
 • Patachich Ádám érsek emléke. Zajezdai báró Patachich Ádám, kalocsai érsek (1776-1784) halálának 220. évfordulója alkalmából rendezett konferencia és kiállítás emlékkönyve. Kalocsa, 2004. nov. 17. Szerk.: Lakatos Adél, Kalocsa, 2005. A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 4. 126 o.
 • A Kalocsai Érseki Kincstár - ismertető. Írta: Lakatos Adél - Lakatos Andor) IN: Magyar Múzeumok 2007/4. 30-33.o.
 • Krisztus követségében. Missziók és misszináriusok. Missziók éve - 2010. Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 5. Szerkesztés, szöveg, fényképek: Grócz Zita, Lakatos Adél, Matula Imre.
 • Patachich Ádám 1784-es hagyatéki leltára. Szerk. és bevezető tanulmány: Lakatos Adél. 2013. Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai. 7. 122 o.
 • Szent István ereklyéinek története. IN: Bácsország, 2014/1. (68. szám)
 • Kalocsai Érseki Kincstár. Írta: Lakatos Adél. IN: Egyházak a nemzeti örökség szolgálatában. Az Egyházi Muzeológusok Egyesületének kiadványa. Budapest, 2014. 32-35 o.
 • Kunszt József érsek portréja. IN: Szent István lovagjai. A legrangosabb magyar kitüntetés 250 éve. Kiállítási katalógus. 2015. Szerkesztette Gödölle Mátyás és Pallos Lajos.
 • Kalocsai Kincsestár. Válogatás a Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények egyházművészeti anyagából. Írta és szerkesztette: Lakatos Adél. Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 10. Kalocsa, 2015.
 • Paprikafüzet. Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 9. Kalocsa, 2014.

 • "Életem legyen a Krisztus" Antunovich János püspök és kalocsai nagyprépost születésének 200. évfordulója alkalmából rendezett emlékkiállítás katalógusa. Szabadka, 2015.

 • Szűz Mária kultuszához kapcsolódó egyházművészeti emlékek a Kalocsai Főegyházmegyében - művészettörténeti áttekintés IN: Mária-enciklopédia, Kalocsa, 1950. Forráskiadvány és adattár. Szerk.: Lakatos Andor. Kalocsa, 2015-2016. A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 11. 241-368. o.

 • Névnapi üdvözlet a 18. századból. Adalékok a Kalocsai Érseki Kincstár Szent László korona felajánlását ábrázoló selyemképének történetéhez. IN: Kerny Teréz emlékkötet. Megjelenés alatt.

 • Szent László kultusza Magyarországon. In: Bácsország. Vajdasági Honismereti Szemle. 2017/2-3. (80. szám) 51-59. o.
   

Szakdolgozatok:

 • "Fürdőre kéne menni..." Társasélet az Osztrák-Magyar Monarchia gyógyfürdőiben 1867-1918. (ELTE, Bp. 1995.)
 •  A Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek története Magyarországon 1860-1950. (ELTE, Bp. 1996.)

Kiállítás rendezés:

 • Az ezer éves Kalocsai Főegyházmegye. Az Érseki Kincstár megújult állandó kiállítása (Katona István ház), megnyílt 2002. május 15-én.
 • A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár története Állandó kiállítás, megnyílt 2002. aug. 25-én.
 • Patachich Ádám kalocsai érsek életútja (időszaki kiállítás a 220 éve elhunyt érsek tiszteletére), Érseki Kincstár, 2004. nov. 2-dec. 3.
 • Igazmondó Merkúr - 300 éves a magyar sajtó. Válogatás a Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár sajtótörténeti gyűjteményéből. Érseki Kincstár, 2005. szeptember 1-2006. július 31.
 • Száz év a változó idő tükrében. A kalocsai érsekség története 1909-2009 között. (Kalocsai Érseki Kincsár, 2009. június 25-október 31.)
 • "Krisztus követségében..." A jezsuiták és a kalocsai iskolanővérek kínai missziós tevékenysége 1925-1950 között. Időszaki kiállítás. (Kalocsai Érseki Kincstár, 2010. április 6. - október 31.)
 • Szívet szívért. (Cor pro corde). Grősz József emlékkiállítás az érsek pappá szentelésének 100., letartóztatásának 60., szabadulásának 55. és halálának 50. évfordulója alkalmából. (Kalocsai Érseki Kincstár, 2011. május 19. - október 31. között)
 • Otthon a palotában. Főpapi enteriőrök Kalocsán a 18-19. század fordulóján. (Kalocsai Érseki Kincstár, 2012. május 14.-október 31.)
 • 150 éves a kalocsai Jézus Szíve búcsú. (Kalocsai Művelődési Központ, 2012. május 26 - június 14.)
 • "Életem legyen a Krisztus". Emlékkiállítás Antunovich János püspök halálának 125. évfordulója alkalmából. (Kalocsai Érseki Kincstár, 2013. június 6.- október 31.)
 • "És gyújtsuk meg a mécsest, a belülvalók mécsét...". Egyházi fényforrásaink. A liturgikus fényforrások története. (Kalocsai Érseki Kincstár, 2014. október 1. - november 10.)
 • Zita királyné mesélő trónszéke. (Kalocsai Érseki Kincstár, 2015. május 10. -  december 30.)
 • "Életem legyen a Krisztus". Emlékkiállítás Antunovich János püspök születésének 200. évfordulója alkalmából.  Időszaki kiállítás (Szabadkai Városi Múzeumban, 2015. június 19. - október 30.)