EGYHÁZMEGYEI GYÓGYSZERÉSZ/ CHIRURGUS DIOECESANUS (1829-1854)