ÉRSEKI FŐSZENTSZÉK ÉS HELYNÖKI HIVATAL (1777-1845) KALOCSAI ÉRSEKI FŐSZENTSZÉK (1847-1923)

METROPOLITANUM OFFICIUM VICARIALE ET SACRA SEDES CONSISTORIALIS (1777-1845)  METROPOLITANA SACRA SEDES CONSISTORIALIS COLOCENSIS (1847-1923)