EUCHARISTIA

1735-1992, 0,44 ifm
Névváltozatok, rokonság: Cultus Divinus, Facultas, Dispensatio (super jejunio eucharistico ante missam), időnként plébániák nevére iktatott iratok is, ld. még Actio Catholica az 1938-as Bp-i euch. kongr. anyagával
Keresőszavak: szentségek, oltáriszentség, szentségimádás, elsőáldozás, eucharistikus kongresszusok
Nyelv: 1870-es évek előtt latin, utána magyar és kevés latin
A sorozat ismertetése: Az oltáriszentséggel kapcsolatos iratsorozat egy része a szentségimádás módjával, körülményeivel, elírt rendjével foglalkozik, pl. a liturgia időtartama, gyakorisága, az örökimádás rendje, harangozás, örökmécses, egyéb kellékek stb. Másik része a szentáldozással, az átváltoztatott bor és kenyér minőségével, ostyasütéssel, elsőáldozással, az oltáriszentség betegekhez történő eljuttatásával kapcsolatos.
Az iratok mennyisége jól jelzi az örökimádás szokásának, az oltáriszentség tiszteletének éledését a 20. sz. elején, az azelőtti fél évszázadban szinte "szünetelt" a hasonló tárgyú irattermelés. Jelentős terjedelemben találhatók elsőáldozással (gyerek és felnőtt egyaránt) kapcsolatos iratok.
További tagolódás, tételek:

    · Vegyes iratok 1735, 1752, 1771-1844, 1863, 1872, 1875, 1900-1992, 0,31 ifm (1735-1866, 0,05 ifm - 1872-1944, 0,11 ifm - 1945-1992, 0,15 ifm)
    · Eucharistikus Kongresszusok 1894-1936, 0,04 ifm
    · Gyermekek áldozása, elsőáldozás 1910-1930, 0,09 ifm

KFL.I.1. KALOCSAI ÉRSEKI HIVATAL: