EXAMEN SYNODALE, EXAMEN CLERI

1780-1980, 0,95 ifm
Névváltozatok, rokonság: Examen Prosynodale, Circulare, Concursus, Concursus Capellanorum, Concursuale Examen
Keresőszavak: zsinati vizsga, káplánvizsga, jurisdictiós vizsga, papi ismétlő vizsgák
Nyelv: latin, 1880-as évektől magyar és latin vegyesen
A sorozat ismertetése: A plébániák vezetéséhez megkívánt ún. zsinati vizsgák, továbbá a kápláni vizsgák iratanyagát tartalmazza az iratsorozat. Ezeket a vizsgákat meghatározott anyagból, tárgyakból (pl. erkölcstan, dogmatika, pasztorális), meghatározott időnként (pl. a káplánvizsgát a lelkészkedés megkezdésétől három éven belül) tette le a papság, ennek pontos módját az egyházjog, valamint az egyházmegye statutumai szabályozták. Az iratok között a vizsgák meghirdetésén, a jelentkezéseken túl gyakran megtalálhatók az írásos tételkidolgozások, illetve azok rövid értékelései is. A vizsgáztatást ún. zsinati vizsgálóbírák végezték az ő kinevezési irataik, eskütételeik is a sorozat részét képezik. A zsinati vizsgával rendelkező papságot nyilvántartották, ennek megfelelően névsorokat, és a vizsgák eredményességéről készített kimutatásokat is találhatunk. A zsinati vizsgákat időnként meg kellett ismételni, emiatt természetesen rengeteg felmentési kérelem született, melyeket a korábbi vizsgák eredményessége alapján, esetleg bizonyos egészségügyi okok figyelembevételével bíráltak el.
Az iratsorozat az 1970-80-as években szinte megszűnt, azóta egy-két ilyen akta született csupán.
További tagolódás, tételek:

    · Examen Synodale (zsinati vizsgák) 1780-1979, 0,75 ifm (1780-1857, 0,14 ifm - 1876-1944, 0,47 ifm - 1945-1979, 0,14 ifm)
    · Examen Cleri (káplánvizsgák) 1920-1980, 0,20 ifm

KFL.I.1. KALOCSAI ÉRSEKI HIVATAL: