EXERCITIA SPIRITUALIS

1768-1992, 1,34 ifm
Névváltozatok, rokonság: Exercitia Spiritualia, Exercitia pro Clero, Relatio de Spiritualibus Exercitiis, Relatio de Exercitiis, Sacra Exercitia, Circulares, Districtus...
Keresőszavak: lelkigyakorlat, rekollekció
Nyelv: 1880-as évek előtt latin, utána magyar és latin, 1920-as évektől magyar
A sorozat ismertetése: A lelkigyakorlatok szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos iratokat tartalmazza a sorozat. A kötelező papi lelkigyakorlatokat általában évente, espereskerületenként szervezték, rendszerint a nagyböjti-húsvéti időszakban. Az iratok között megtalálhatjuk a lelkigyakorlatokkal kapcsolatos körlevéli közléseket, ezek más egyházmegyékből is előfordulhatnak. Az egyes lelkigyakorlatokról részletes beszámolók is készültek, általában az esperes terjesztette be ezeket, beszámolva a lelkiismeretvizsgálati és elmélkedési szempontokról, a résztvevők számáról. A beszámolókból kiderül, hogy gyakran vendégelőadókat (szerzetesek, legtöbbször jezsuiták) is meghívtak. Később a papságról személyenként külön nyilvántartást vezettek a lelkigyakorlatok végzéséről, a részvételt kétévente legalább egyszer kötelezővé tették, mulasztás esetén figyelmeztetést küldött a Hivatal. A modern korban, a közlekedési lehetőségek változásával lehetővé vált a központi, kalocsai lelkigyakorlatok elérése a távolabb eső papság számára is, illetve lehetségessé vált, hogy a lelkigyakorlati kötelezettséget másutt (pl. különféle rendházakban, bajai ferenceseknél, jezsuiták Manrézájában) teljesítsék. Megjelentek a világiaknak tartott lelkigyakorlatok is, elsősorban az egyházi alkalmazottak, katolikus tanítók számára, de a kör egyre szélesedett.
További tagolódás, tételek:

    · Vegyes iratok 1768, 1847-1992, 1,20 ifm (1768-1866, 0,07 ifm - 1867-1944, 0,38 ifm - 1945-1992, 0,75 ifm)
    · Lelkigyakorlat világiaknak 1906-1949, 0,04 ifm
    · Bajai, kalocsai rekollekciók 1962-1979, 0,10 ifm

KFL.I.1. KALOCSAI ÉRSEKI HIVATAL: