FÉRFITANÍTÓ-KÉPEZDE, KALOCSA (1857-1919)

Igazgató (1857-1919):
Tary Ferenc (1857-1860) Mennyei József (1861-1869) Schreyer János (1872-1873) Bagó Gergely (1875-1878) Bende József dr. (1879-1886) üresedés (1887) Mócsy Antal nevelés- és módszertani tárgyak tanára (1888-1897) Zittl Róbert (1897-1902) Hoffmann Károly dr. (1903) Boromissza István (1904-1907) Huber Lipót papnöveldei tanár (1908-1912) Petrányi Ferenc földrajz, magyar, történelem és alkotmány r. tanára (1913-1914) Dr. Kis-Erős Ferenc történelem és alkotmánytan tanára (1914-1919)
Hittanár (1857-1861):
Bende József (1857-1859) Kubinszky Mihály (1860) Inglückhoffer Károly (1861)
Segédtanárok (1857-1907):
Mennyei József (1857-1869) Kassay Lajos kalocsai főelemi st. (1857-1860) Lang János (1857-1867) Lacza András kalocsai főelemi t. (1857-1871) Petrovácz István (1861-1870) Dáninger József (1861-1869) Lehner Ignác kalocsai főelemi t. (1861-1863) Boromissza Márton kalocsai t. (1864-1904) Berecz Ede (1869-1879) Scharfenberger József (1868-1870) Baranyay Antal (1870-1871) Rózsa Zenó (1870) Mihályi Ignác (1870-1886) Klossy Péter okl. tornatanár (1870-1890) (1900-1907) Rónay István prof. (1872-1875)Salamon Lajos prof. (1872-1873) Szentkereszti/ Szentkereszty Géza okl. mérnök prof. (1872-1890) Inglückhoffer Károly prof. (1871-1874) Mayer Béla (1874-1881) Kovács Kálmán papnöveldei tanár (1875-1877) Zittl Róbert papnöveldei tanár (1876) Hoffmann Károly papnöveldei tanár (1877-1878) (1882-1888) Kanyurszky György (1880-1882) Stára József (1880-1886) Péchy István (1882-1904) Berauer József okl. tanító (1887-1891) Kleiner Lajos papnöveldei alig. (1884-1886) Márton Mátyás székesegyházihitszónok (1888-1890) Szucsics Sándor (1889-1891) Huber Lipót papnöveldei tanár és tanulmányi felügyelő (1891-1896) Horváth Géza kalocsai tanító (1891-1907) Hinger Mihály (1897-1897) Michler Ferenc főszékesegyházi hitszónok (1900-1902) Essert János főszékesegyházi hitszónok (1903-1906) Potzta Ferenc a gyakorlóiskola tanítója (1903-1907) Lepold Antal főszékesegyházi hitszónok (1907)
Rendes tanárok (1870-1919):
Mócsy Antal (1870-1887) Tóth József ordinarius (1870-1878) Kovács Kálmán papnöveldei tanár (1878) Kleiner Lajos (1879-1883) Schőn Lajos (1879-1881) Puck István papnöveldei alig. (1882-1883) Fonyó Pál (1884-1886) Schröder György (1884-1887) Sztára József természetrajz, kémia és német nyelv tanára (1887-1914) Vojnits Dániel (1888-1890) Virág István (1891-1904) Berauer József zene tanára (1892-1914) Dreisziger Ferenc neveléstan tanára (1901-1914) Kopping Jakab ht. tanár (1899-1900) Maison Jeromos (1905-1907) Révay Tibor dr. (1905) Petrányi Ferenc (1906-1912) Potzta Ferenc magyar nyelv és egyetemes történelem tanára (1908-1914) neveléstani tárgyak (1914-1919) Horváth Géza rajztanár (1908-1912) Klossy Péter tornatanár (1908-1914) Gaál Ödön a gyakorlóiskola tanítója (1908-1919) gazdaságtan id. tanára (1914-1919) Pál Mátyás hittanár (1913-1914) Albeker Károly egészségtan tanára (1913-1919) Mészáros Ignác mennyiségtan és fizika segédtanára (1913-1914) rendes tanár (1914-1919) Izay Károly rajz és szlőjd segédtanára (1913-1914) rendes tanár (1914-1919) Bocskay Károly természetrajz, hegedű és torna segédtanára (1914-1919) Koudela Géza id. zene- és énektanár (1914-1919) Kerner István id. mb. németnyelvi tanár (1914-1919) Szabó István hittanár (1914-1919) Varga Lajos magyarnyelvi tárgyak és földrajz (1914-1919)