TANÍTÓNŐ-KÉPEZDE, KALOCSA (1872-1919)

Osztatlan népiskola, a tanítónőképző gyakorlóiskolája. (1919)
Igazgató és tanár (1872-1919):
Kubinszky Mihály (1872-1881) Mayer Béla (1882-1888) Petrovácz József (1889-1919)
Rendes tanár (1872-1914):
Szulik József (1872-1879) Boromissza István id. (1880) tanár (1881) (1891-1895) Hippich István az iskolanővérek lelki ig.ja (1882) Petrovácz József polg. és elemi tanítőnőképezde tanára (1882-1888) Povischil Richard, az iskolanővérek lelki ig.ja (1883-1897) Zgama Károly dr. (1892-1893) Kis-Erős Ferenc (1897-1900) Klossy Péter tornatanár (1900-1914) Kurcz Adolf (1901-1914)