FŐEGYHÁZMEGYEI ÉS ÉRSEKI TARTOMÁNYI TÖRVÉNYSZÉK

TRIBUNAL COLLEGIALE ARCHIDIOECESANUM ET METROPOLITANUM (1919-1923)
Első fokú és fellebbviteli bíróság./ Tribunal ordinarium primae et secundae instantiae.

HIVATALVEZETŐ/ OFFICIALIS
Paulus Macskovics (1919-1921) Augustinus Valihora (1923)

HIVATALVEZETŐ HELYETTES/ VICEOFFICIALIS
Augustinus Valihora (1919-1921) Victor Horváth (1923)

ZSINATI BÍRÁK/ JUDICES PROSYNODALES
1918-tól, tíz évre kinevezve/ab anno 1918. ad decennium:
Richardus Povischil (1919) Victor Horváth (1919-1921) Ludovicus Kirschbaum (1919-1923) Tiburtius Révay (1919-1923) Leopoldus Huber (1919-1923) Alexander Kalmár (1919-1923) Franciscus Kis-Erős (1919-1923) Colomannus Gonczlik (1919-1921) Paulus Ámon (1923) Conradus Rechner (1923) Josephus Wiederkehr (1923) Mathias Pál (1923) Stephanus Kerner (1923) Aloysius Horváth (1923)

JEGYZŐ/ NOTARIUS
Jacobus Wildinger (1919-1921) Franciscus Erdey (1923)

HÁZASSÁGI KÖTELÉKVÉDŐ ÉS SZERZETESI HIVATÁSVÉDŐ/ PROMOTOR JUSTITIAE ET VINCULI MATRIM. AC RELIG. PROFESSIONIS DEFENSOR
Jacobus Egerth (1919) Stephanus Kerner (1921-1923) Franciscus Tantos (1921-1923)

SZEGÉNYEK ÜGYVÉDJE/ ADVOCATUS PAUPERUM
Mathias Pál catecheta in praep. sup. Paup. de Dna Nostra Ludimag. Coloc. (1919)
Carolus Ketterer (1921-1923)