HÁZASSÁGI TÖRVÉNYSZÉK

ARCHI-EPISCOPALE TRIBUNAL MATRIMONIALE (1858-1866)


Elsődleges fórum volt a Kalocsai Főegyházmegye, másodlagos, azaz fellebbviteli a Kalocsai Érseki Tartomány, valamint – az Apostoli Szentszék megbízásából – a Zágrábi Főegyházmegye területén, végül harmadlagos fellebbviteli fórum az Egri Érseki Tartomány számára./ Ceu prima Instantia : pro Archi-Dioecesi Colocensi – secunda Instantia: pro Ecclesiastica Provincia Colocensi, item e delegatione S. Sedis Apostolicae: pro Archi-Dioecesi Zagrabiensi – tertia demum Instantia: pro Archi-Dioecesi et Provincia Agriensi. (1858)

ELNÖK/ PRAESES
Joannes Nehiba (1858-1866)

BÍRÁK/ ASSESSORES
Mathias Bartók (1858-1859) Josephus Hausenplasz (1858-1860) Marianus Klassanovich (1858-1861) Thomas Bedcsula (1858-1864) Franciscus Tary (1862-1865) Joannes Zombory (1858-1866) Josephus Kováts/Kovács (1859-1866 Joannes Antunovich (1860-1866) Antonius Barakovics (1862-1866) Michael Kubinszky (1865-1866) Constantinus Schuster (1866)

JEGYZŐ/ NOTARIUS
Constantinus Schuster Act. LL. et Phil. Doctor (1858-1865) Joannes Majorosy (1866)

ALJEGYZŐ/ VICE-NOTARIUS
Joannes Majorosy (1861-1865) Franciscus Mladoniczky (1866)

HÁZASSÁGI KÖTELÉKVÉDŐ/ VINCULI MATRIMONIALIS DEFENSOR
Antonius Barakovics (1858-1866)

SZEGÉNYEK ÜGYVÉDJE/ ADVOCATUS PAUPERUM
Josephus Bende (1858-1859) vacat (1860-1862) Franciscus Mladoniczky (1863-1865) Carolus Inglückhoffer (1866)

ÜGYÉSZ/ FISCUS
Michael Szabó (1858-1866)

ORVOS/ PHYSICUS
Franciscus Szabó doctor medicinae (1858-1866)

AZ ELŐZETES TÁJÉKOZÓDÁSSAL MEGBÍZOTT ÉRSEKI BIZTOSOK/ ARCHI-EPISCOPALES COMMISSARII AD PRAEVIE COGNOSCENDAS MATRIMONIALES CAUSAS DELEGATI ET NOTARII EISDEM ADJUNCTI (1859-1866)
A Bácsi és Tiszai Főesperességekben voltak kinevezve, a Főszékesegyháziban maga a bíróság látta el a feladatot.1/ In residuis, Archi-Diaconatus quippe Cathedralis Districtibus, cum hi a Tribunali Matrimoniali minus remoti sint, praeviam Inquisitionem ipsum hoc Tribunal instituit. (1859)