Fratricsevics Márk
Fratricsevics/Fratritsevits Marcus, nat. 1806. April. 3. ord. 1832. Nov. 5. Cooperator. - 1844. Paroch. in Felsőszentiván, 1860. emerit. Parochus pens. provis., 1882. Sacerd. Jubilaris, Nestor Dioeces. (Schem. 1897)

Fratricsevics Márk (Zombor, 1806. ápr. 3. – Felsőszentiván, 1897. márc. 2.) 1828-1897, 0,04 ifm /Isk. biz. Pesti Egyetem filozófia 1828. /Szül. akv-i kivonat 1829. /Inf. 1833-43. /Szentszéki per 1854-56. /Végr. 1895. /Obitus /Massa (Personalia-2002)

Fratricsevics(ch)/ Fratritsevits Marcus 87, 137, 152, 185, 190 (Történeti Sematizmus-2002)

 

Névtár: