Fratricsevics Márton
Fratricsevics Márton: (Zombor,1800. október 21. - Kecel, 1861. november 23.) 1823: szent. Főegyházmegyei irodista. 1825: főszentszéki jegyző, levéltáros. 1834: helynöki titkár. 1836: főszentszéki ülnök. 1838: keceli pléb., espereskerületi jegyző. 1851: esperes. 1859: kiérd. esperes. Káptalani tisztségei: 1854.: tb. (Kanonokok-1998)

Fratritsevits Martinus 1800, 1823 Cancellista dioeces. an. 5, — a. 1825 Not. Cons. una Archiv. 1834 Secret. Vicar. 1836 Asses. Cons. 1838 Par. in Keczel una Not. Dist. 1851 V.-A.- Diac. 1854 Canon. honor. 1859 emei V.-A.-Diac. (Schem. 1861)

Fratritsevits Márton (Zombor, 1800. okt. 21. – Kecel, 1861. nov. 23.) 1816, 1839-1869, 0,01 ifm /Isk. biz. Szegedi Piarista Gimn. 1816. /Szül. akv-i kivonat 1816. /Inf. 1839, 1850. /Obitus (Personalia-2002)

Fratricsevics/ Fratritsevits Martinus 52, 70, 72, 73, 120, 219 (Történeti Sematizmus-2002)

 

Névtár: