Gaslevics Antal

Gaslevics Antal: (Pozsega, 1730. - Kalocsa, 1787. szeptember 30.) Teológia Budán és Kalocsán. 1755: szent. Bécsben doktorált teológiából, majd Kalocsán szemináriumi tanár, elöljáró. 1776-1784: általános helynök. Sáághi prépost. Káptalani tisztségei: 1759. november 1.: tb. 1765. január 10.: id. mester. 1776. december 21.: bácsi kisprépost. 1776. december 21.: őr. 1780. október 1.: olvasó. (Kanonokok-1998)
Gaslevics Antal kanonok (Pozsega, 1730. – Kalocsa, 1787. szept. 30.) 1788-1789. - /Massa (Personalia-2002)
GASLEVICS Antal Érseki Főszentszék és Helynöki Hivatal helynök és általános ügyhallgató 1777-1784, őrkanonok 1777-1780, olvasókanonok 1781-1787. 24, 28, 69, (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: