Gaslevics Ferenc

Gaslevics Ferenc Xavér: (Pozsega, 1730. - Bács, 1799. március 8.) 1765: jezsuita, Péterváradon hitszónok, plébániavezető. A társaság feloszlatása után a kalocsai egyházmegyébe került. 1774: pléb. Plavnán 1781: Bácson. Esperes plébános. Káptalani tisztségei: 1781. június 23.: tb. (Kanonokok-1998)
Gaslevics Ferenc (Pozsega, 1730. – Bács, 1799. márc. 8.) 1798-1801. - /Végr. 1798. /Massa (Personalia-2002)
GASLEVICS Franciscus plébános Palonán 1774, Bácson 1782-1799, tiszteletbeli kanonok 1782-1798, Bácsi Főesperesség Alsó-Bácsi Kerület esperese 1789-1791. 50, 121, 135, 266 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: