Gombos Károly

Gombos Károly: (Újverbász, 1907. június 6. - ?) 1918-1926: gimnázium Pécs, Kalocsa. 1926-1934: teológia Rómában, ahol bölcsész és teológiai doktori címet kapott. 1932. október 30.: u. o. szent. Káplán Dunapatajon. 1935: főszentszéki iktató és jegyző, érs. szertartó, helyettes teológiai tanár. 1940-1944: érs. titkár. 1942: zsinati bíró, egyházmegyei cenzor. 1944-1950: érs. irodaigazgató. 1948. november 8.: segédpüspök, de címét hamarosan visszavonták. 1951-1954: börtönben, majd betegszabadságon. 1957. február 11-én távozott az egyházmegyéből. 1975. március 27-én fömentve papi kötelezettségei alól. Káptalani tisztségei: 1946. december 27.: ifj. mester. 1947. augusztus 22.: tiszai főesp. Munkája: Theologia claritatis apud S. Augustinum. I. De claritate Christi. (Kalocsa, 1940.) Bibliográfia: Magyar Könyvészet 1942. – MTC Bp. 1944. – Magyar Nemzet 1948. XI. 11. sz. – Gulyás XI. 74-75. Hetényi Varga Károly II. 54-56. (Kanonokok-1998)
Gombos Carolus dr., 6. Jun. 1907. in Újverbász, gymn. 1918-26. in Pécs et Colocae, theol. 1926-34. Romae, 1929. doctor Phil. Rom., ord. 30. Oct. 1932. Romae, 1934. doctor SS. Theol. Rom., coop. in Dunapataj, 1935. procollista in aula aepp. et notarius Trib. Metr., caeremon. aepp., prof. suppl. Theol. Lycei aepp., 1940. secr. aepp., 1942. judex prosyn., censor. dioec., 1944. dir. cancell. aepp., cubic. int. s. n. S. S., 1946. canonicus Metr. Eccl. magister junior, 1947. archidiac. Tibisc., 1950. a. mun. judici prosyn. et dir. cancell. aepp. erga proprias preces relevatus. Pag. (Schem. 1950)
Gombos Károly kanonok (Újverbász, 1907. jún. 6. – Budapest, 1982.) 1942-1981, 0,03 ifm /Adóívek 1942-45. /Szabadulás a börtönből 3 év után 1954. /Gyógykezelés, kórház 1954-59. /Polgári házasság 1959. /Sztk, nyugdíj igazolások 60-as évek /Pápai felmentés a szentelésből eredő kötelmek alól, helyzetének rendezése 1978. (Personalia-2002)
Gombos Károly (Kronológia-2009)

Névtár: