Gombárovics Antal

Gombárovics Ant. 1821 1844 Cooperator. — 1854 M. E. Coloc. Succentor una Conc. 1857 Par. in Lak. (Schem. 1865)
Gombárovics Antal (Zombor, 1821. jan. 6. – Géderlak, 1866. okt. 14.) 1838-1869, 1882, 0,04 ifm /Szül. akv-i kivonat 1838. /Tan. isk. biz. Pécsi Lyceum 1840. /Inf. 1844-54. /Fegyelmi 1863-65. /Obitus /Massa (leltárakkal) (Personalia-2002)
GOMBÁROVICS Antonius teológus hallgató a központi szemináriumban 1942, káplán Bácskertesen 1845, Topolyán 1847, Baján 1842-1854, Szabadka Szent Rókuson 1848-1851, Főszékesegyházi kórus előénekes és hitszónok 1855-1857, plébános Géderlakon 1858-1866. 90, 108, 143, 152, 199, 283, 304 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: