Gonczlik Kálmán

Gonczlik Kálmán: (Mohol, 1885. szeptember 21. - Kalocsa, 1965. november 19.) 1897-1905: gimnázium Kalocsán. 1905-1909: teológia Bécsben, ahol teológiai doktori címet kapott. 1909. július 13.: Bécsben szent. Káplán Horgoson, hitoktató Baján. 1912: a kalocsai főszékesegyház praebendatusa, előénekese és hitszónoka, u.o. sekrestyeigazgató, a kalocsai tanítóképző hittanára, a szegények ügyvédje. 1913: főszentszéki jegyző, érs. iktató és levéltáros. 1915-1921: érs. titkár. 1917: főszentszéki ülnök. 1922: pléb. Baja-Szent Péter és Pál 1924: bajai kerületi esperes. 1925: tárnoki c. apát. 1938: pápai prelátus. Fenntartója volt a Bácskai Újságnak. Káptalani tisztségei: 1942. december 31.: székesegyh. főesp. 1947. április 27.: őr. 1947. augusztus 22.: éneklő. Munkái: Vallás és haza. Ünnepi beszéd. (Összetartás 1., Kalocsa, 1919.) – A könyv. Kat. kölcsönkönyvtár ismertetése. (Összetartás 6., Kalocsa, 1921.) Bibliográfia: Magyar Könyvészet 1921-23. – Magyar Társadalmi Lexikon Bp., 1930. – Strazimir Bp., 1933. – Rapcsányi Bp., 1934. 287. – Kozocsa Bp., 1939. – Ker. magyar közéleti almanach 1. Bp. 1940. – Gulyás XI. 81-82. (Kanonokok-1998)
Gonczlik Colomannus dr., nat. 21. Sept. 1885. in Mohol, gymn. 1897-1905. Colocae, theol. 1905-09. Vindobonae, ord. 13. Jul. 1909. Vindobonae, coop. in Horgos, mox catech. in Baja, 1910. doctor SS. Theol. Vindobon., 1912. praebendatus et concionator, mox succentor et director sacristiae in Metr. Eccl. Colocensi, professor religionis in praeparandia cath. docent. Coloc, advocatus pauperum penes Consistorium Coloc., vicepraeses cath. unionis juvenum opificum, mox notarius S. Sedis, consist., protocollista et archivarius aepplis, 1915. secret. aepplis, 1917. assessor S. Sedis, 1921. cubic. S. S. ad hon., 1922. paroch. in Baja-Belváros, 1924. vic. foran. distr. Bajaen., 1925. abbas tit. de Tárnok, 1938. prael. dom. S. S., 1942. canonicus archidiac. Cathedr., 1943. offic. Trib. Metr., 1943-50. prodir. Lycei aepp., 1944. canon. custos, 1946. canon. cantor, 1947. dir. Un. Alt. Adioec. Pag. (Schem. 1950)
Gonczlik Kálmán dr. kanonok (Mohol, 1885. szept. 21. – Kalocsa, 1965. nov. 19.) 1897-1966, 0,06 ifm /Tan. Kalocsai jezsuita gimn. bizonyítványok 1897-1905. Pázmáneum 1905-1909. /Tud. Teol. doktorátus, Bécsi Egyetem 1910. /Hírlapi polémiák 1932, 1937. /Végr. 1924, 1944. /Obitus /Massa (+Hagyaték) (Personalia-2002)
GONCZLIK Colomannus 70, 71, 72, 76, 77, 81, 91, 99, 109, 110, 111, 152 (Történeti Sematizmus-2002)
Gonczlik Kálmán (Kronológia-2009)

Névtár: