Gyűjtőkör, illetékesség

10.) A Levéltár illetékes átvenni a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye területén működő központi egyházigazgatási szervek (pl. Érseki Hivatal, Érseki Bíróság, egyházmegyei bizottságok stb.), az egyházmegyei oktatási- egészségügyi- és szociális intézmények, valamint az egyházmegyei szintű vallásos (katolikus) egyesületek és testületek levéltári anyagát.
11.) A Levéltár az illetékességi területén gyűjti az imént felsorolt szervek, intézmények hivatali iratanyagát, s az említett testületekben fontos szerepet játszó személyek maradandó értékű irathagyatékát. A dokumentumok kiegészítéseként nem feltétlenül irattári eredetű iratokat, továbbá kép- mikrofilm- és hangfelvételeket, digitális másolatokat is átvehet, ill. őrizhet.
12.) A Levéltár a Főegyházmegye területén szakmailag illetékes a plébániai levéltárak gondozásában és rendezésében. E célból - az egyházi törvénykönyv rendelkezésének megfelelően - begyűjti a plébániai levéltárakat ismertető jegyzékek/leltárak egy-egy példányát, továbbá szakmai tanácsokat ad az iratok őrzéséhez és védelméhez, segítséget nyújt rendezésükben és jegyzékelésükben. Szükség esetén, ill. az érintett plébánia hivatalok kérésére közreműködik az iratok megnyugtató elhelyezésében, és e célból megoldásként az anyag kijelölt gyűjtőhelyre, akár a központi raktárba történő beszállítása is lehetséges. A Levéltár csak a központi raktáraiban őrzött, közvetlen kezelésében lévő plébániai iratokért vállal anyagi felelősséget.